Nieuws - 16 februari 2010

Student gaat liever werken dan lenen

Als de overheid besluit van de basisbeurs een lening te maken, gaan studenten meer bijverdienen en zullen ze vaker bij hun ouders aankloppen. Eén op de zeven hogeschoolstudenten zou helemaal niet gaan studeren.

10-IG_basisbeurs_naar_lenin.jpg
Resource vroeg de afgelopen weken driehonderd studenten in Wageningen, Velp en Leeuwarden hoe hun leven eruit zou gaan zien als de basisbeurs geen gift meer is, maar een lening.
De helft van de studenten kiest dan voor een bijbaantje of meer werken. Uit de persoonlijke toelichtingen blijkt dat dat ten koste zal gaan van bestuurs- en ander vrijwilligerswerk. Zo denkt één op de tien studenten sneller te gaan studeren, maar die studenten zeggen er direct bij dat ze nu niet lanterfanten. Ze zouden er bijvoorbeeld niet meer voor kiezen om  hun studie een jaar stil te zetten voor een full-time bestuursfunctie bij een studentenvereniging.
Hand ophouden
Ook gaan ouders opdraaien voor een eventuele bezuiniging op de basisbeurs: 43 procent zou zijn hand ophouden bij zijn ouders. Op de derde plaats komt lenen, en dat is opmerkelijk. De politieke partijen willen van de basisbeurs een lening maken, maar de Wageningse student lijkt zich liever niet in de schulden te steken. Uit losse reacties blijkt dat sommige studenten opzien tegen een grote schuld.
Uit de peiling blijkt één opvallend verschil tussen hogeschool- en universitaire studenten. Als de basisbeurs een lening wordt, zal VHL aanzienlijk minder studenten krijgen. Vijftien procent van de VHL-studenten zou dan niet gaan studeren, tegen zeven procent bij de Wageningse universiteit. Dat is des te opmerkelijker omdat de politiek de toegankelijkheid van het hoger onderwijs wil handhaven. Maar bij een leenstelsel zou dus een op de zeven VHL-studenten afzien van een studie.
Mordicus tegen
De Wageningse Studenten Organisatie is mordicus tegen het afschaffen van de studiefinanciering, juist omdat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in het geding is. WSO-voorzitter Evelien Hennekens: 'Die toegankelijkheid moet worden gewaarborgd en we geloven niet dat een leenstelstel dat doet. Ik begrijp wel dat er misschien iets moet veranderen, maar de toegankelijkheid van het onderwijs is zo belangrijk dat dit niet mag gebeuren.'
De uitslag van de peiling verbaast Hennekens niks. 'Heel veel mensen zijn bang om te lenen. Daar hoor ik veel mensen over praten. Ik zou zelf voor 'meer werken' en 'lenen' hebben gekozen. Maar meer lenen zou ik niet leuk vinden. Je begint je werkende leven dan al met een flinke schuld.'
De WSO voerde de afgelopen weken een aantal prikacties om de bezuinigingen bij studenten en andere betrokkenen op het netvlies te krijgen. Daartoe werd samengewerkt met het Wagenings Aktie Comite, een groep verontruste studenten. 'Lang niet iedereen is op de hoogte', weet Hennekens. Volgens haar neemt de actiebereidheid toe. 'We hebben gemerkt dat mensen naar ons toekomen met de vraag: wanneer gaan we naar Den Haag?'
Afschaffen
Concrete plannen zijn er nog niet, maar het lijkt er sterk op dat de basisbeurs gaat verdwijnen. Momenteel laat het kabinet twintig werkgroepen uitzoeken hoe de overheid 35 miljard euro kan bezuinigen. Afschaffen van de basisbeurs lijkt een reële optie. Het levert een miljard euro op en alle grote partijen van GroenLinks tot VVD hebben daartoe voorstellen gedaan. Die voorstellen verschillen, maar komen er allemaal op neer dat studenten de beurs later moeten terugbetalen.
Zie ook het artikel over hoogte studieschuld en reacties van studenten