Nieuws - 25 september 2009

Stroom uit de berm

Groningers trekken met ingang van maandag een deel van hun stroom uit de berm. Alterra begeleidt de proef. En rekent uit of het allemaal wel zo duurzaam is als verwacht.

Schone_berm.jpg
De poster waarmee de Groningers op de proef worden voorbereid is even treffend als misleidend: een bermpaaltje met een stopcontact. Maar zo simpel is het niet. Tussen de berm en het stopcontact zitten een paar stappen. De groene stroom in Groningen wordt opgewekt in een generator die draait op biogas. Dat gas is het product van de vergisting van bermmaaisel. Co-vergisting, om precies te zijn. Bermmaaisel wordt samen met dierlijke mest, aardappelvezel en tarwegistconcentraat vergist, legt ir. Phillip Ehlert van Alterra uit.
732 jaar computeren 
De vergister staat in het Groningse dorpje Lellens. Daar gaat maandag de proef van start. De installatie vergist per dag vier ton maaisel uit de bermen van de N360, N46 en N993. Dat proces levert biogas op. Hoeveel precies moet nog blijken, houdt Ehlert zich op de vlakte. De provincie zelf is minder terughoudend. De bermen zijn volgens hun berekeningen goed voor vierhonderd ton maaisel per jaar. EĆ©n Gronings huishouden kan daar 198 jaar lang de verlichting op later branden, 462 jaar de was van doen of 732 jaar lang op computeren. En dat van drie bermen. Langs de Groningse wegen groeit jaarlijks 10.000 ton aan vegetatie.
Balans
De provincie Groningen is ervan overtuigd dat het vergisten van bermmaaisel milieuwinst oplevert. 'Het zou kunnen leiden tot minder uitstoot van CO 2 ', houdt Ehlert een slag om de arm. 'We verwachten op basis van verkennende studies dat het duurzamer is.' Dat duurzaamheidsonderzoek is de hoofdmoot van de bijdrage van Alterra aan het project. Het Groningse bermmaaisel wordt tot nu toe gecomposteerd. Daarbij komt CO 2 vrij. Bij verbranding van biogas komt uiteraard ook CO 2 vrij, maar de geleverde stroom bespaart fossiele brandstoffen. Onderzoek moet aantonen hoe die balans doorslaat tussen composteren of vergisten. 
Experimenteren
Er moet volgens Ehlert nog veel worden geĆ«xperimenteerd. Bermmaaisel is geen makkelijk product', legt hij uit. De kwaliteit en de bruikbaarheid hangt bijvoorbeeld af van de soort vegetatie, het jaargetijde van maaien en of er dicht langs de weg is gemaaid of niet. Daarnaast is ook de milieukwaliteit van het digestaat van belang. Dat moet schoon genoeg zijn om als meststof op het land te gebruiken. Het onderzoek moet volgend voorjaar klaar zijn.