Nieuws - 6 december 2007

Streng mestbeleid slecht voor klimaat

Maatregelen om vermesting en verzuring van de Nederlandse natuur tegen te gaan, zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat Nederlandse bossen minder koolstof vastleggen. En dat is slecht nieuws voor het klimaat. Hoe de ene milieumaatregel de andere tegenwerkt.
Boeren, industrie en automobilisten brengen jaarlijks tonnen meststof naar de Nederlandse natuur. Stikstofverbindingen zoals ammoniak uit mest en stikstofoxides uit de uitlaten van auto’s komen via wind en regen in de Nederlandse bossen. En dat is slecht voor de biodiversiteit, omdat soorten die van arme grond houden, verdwijnen.
De overheid neemt daarom verschillende maatregelen om de emissie van stikstofverbindingen terug te dringen. Dat zal een ongewild neveneffect hebben, voorspelt dr. Wieger Wamelink in zijn proefschrift. Als er minder stikstof beschikbaar is in de Nederlandse bossen, zullen de bomen minder hard groeien, en daarmee minder van het broeikasgas kooldioxide vastleggen. Nederland zal daardoor meer moeite krijgen om te voldoen aan de Kyotonormen.
Als de strengste maatregelen worden genomen, en de lucht in Nederland heel schoon wordt, leggen bossen 73 procent minder kooldioxide vast, heeft Wamelink berekend. Maar ook bij een wat realistischer scenario zullen bossen in de toekomst waarschijnlijk 25 tot 50 procent minder koolstof vastleggen.
Het huidige milieubeleid houdt volgens Wamelink geen rekening met het effect van het terugdringen van stikstof op de klimaatmaatregelen. ‘Het zijn twee aparte werelden, mensen die zich met mest en nutriënten bezighouden, en de klimaatwereld. In het onderzoek, en ook in beleidskringen.’
Wamelink had dan ook gehoopt dat zijn onderzoek opmerkelijk genoeg zou zijn voor een plek in een toptijdschrift. ‘We hebben het aangeboden aan Nature, maar die wilde het niet plaatsen. Het is nu nog niet gepubliceerd buiten mijn proefschrift. Maar Nature is nu naar aanleiding van het persbericht wel geïnteresseerd, dus wie weet.’/ Korné Versluis

Wieger Wamelink is op 4 december gepromoveerd bij prof. Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie.