Nieuws - 15 november 2012

Strafbaarheid illegaliteit ter discussie

Stelling: Illegaliteit strafbaar stellen lost niets op

26-JenM-wit-BdG-8196.jpg
Marlies: Het plan van het nieuwe kabinet om illegaliteit strafbaar te stellen is een slecht plan. Eerst en vooral vind ik het onmenselijk en disproportioneel. De negatieve gevolgen van hun illegaliteit ondervinden mensen sowieso al: dreiging van uitzetting en uitsluiting van sociale zekerheid. Verder zal dit uitbuiting door bijvoorbeeld werkgevers of huisjesmelkers, en andere misstanden, in de hand werken: je zal als illegaal niet makkelijk naar de politie stappen als je het risico loopt zelf een strafblad te krijgen. Dit soort uitbuiting speelt nu al, en zal alleen maar toenemen.
Wat de regering ermee denkt te bereiken, is me een raadsel: mensen uitzetten kan met de huidige wetgeving al. In buurlanden waar illegaliteit al strafbaar is, is niet gebleken dat illegale migranten sneller uit zichzelf weggaan. Kortom, een slecht idee, waarvan de verkeerden voordeel ondervinden, en waarmee vermoedelijk niet het beoogde doel wordt bereikt.
Reactie Jillis: Om al aangegeven redenen is de maatregel wel degelijk nodig en zal deze effect sorteren. Ik denk niet - zoals jij zegt - dat een illegaal bang is voor een strafblad, dus dat is niet echt een goed argument. Verder zullen illegalen vast niet en masse weggaan door deze wet, maar het kan de toestroom wél beperken
Jillis: Ik vind het goed en eigenlijk ook niet meer dan logisch dat illegaliteit strafbaar wordt gesteld. De logica zit 'm al in het woord 'illegaal': iets dat in strijd met de wet is. Daarnaast is het strafbaar stellen van illegaliteit een afschrikmiddel. Hoe minder een land het een illegale vluchteling naar de zin maakt, hoe minder aantrekkelijk dat land zal zijn om naar toe te vluchten. Voorts vermindert deze maatregel de overlast voor de maatschappij significant, omdat opgepakte illegalen in zogenaamde vreemdelingendetentie zullen worden geplaatst. Actuele taferelen met naar ontlasting stinkende provisorische tentenkampjes in woonwijken worden zowel burgers als vluchtelingen dan bespaard. Verder zal deze wet zorgen voor het terugbrengen van criminaliteit van deze vluchtelingen aangezien ze daar, eenmaal opgesloten, niet meer toe in staat zijn. Kortom, Nederland wordt zo een minder aantrekkelijk toevluchtsoord en de maatschappij wordt weer wat overlast en criminaliteit bespaard.
Reactie Marlies: Jammer dat je hoopt dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor vluchtelingen. Mij bekruipt het gevoel dat je een grote groep vluchtelingen vooral ziet als bezorgers van overlast, terwijl het wel gaat over mensen die het hoe dan ook niet makkelijk hebben, illegaal of niet.