Nieuws - 21 maart 2002

Stormvogel vuilnisvat van de natuur

Stormvogel vuilnisvat van de natuur

Hoe bepaal je hoeveel plastic rommel er rondwaait op de Noordzee? Het strand aanharken? Met een roeibootje drijfplastic tellen? Met windkracht tien op de pieren van Scheveningen en Hoek van Holland plastic vangen? Of de noodlijdende vissersvloot inzetten met fijnmazige netten?

Nee, zeggen drs Jan Andries van Franeker en ing. Andr? Meijboom van Alterra, je kunt makkelijker de maaginhoud van aangespoelde noordse stormvogels nakijken. Die vogels eten namelijk plastic, en uit internationaal onderzoek blijkt dat het plastic dat in hun magen wordt gevonden een getrouwe afspiegeling vormt van de hoeveelheid plastic in bepaalde gebieden van de Noordzee.

Van Franeker en Meijboom stellen dan ook voor om een monitoringprogramma op te zetten. Als we jaarlijks veertig noordse stormvogels van het strand rapen en daarvan de maaginhoud inspecteren, weten we ongeveer hoeveel zwerfplastic er rondwaait op de Noordzee. Bovendien kan chemisch onderzoek van de maaginhoud een indicatie geven van de chemische verontreiniging van de zee.

Belangrijker dan de vraag hoeveel plastic er rondzwerft op de Noordzee is de vraag hoe we dat plastic weg krijgen. Het is niet erg diervriendelijk, maar je zou noordse stormvogels kunnen fokken om het plastic weg te eten. De reclamekreet hebben we al: noordse stormvogels, de vuilnisvaten van de natuur. | M.W.