Nieuws - 26 april 2001

Stop biotech-debat

Stop biotech-debat

"Laten we stoppen met het biotech-debat", zei prof. dr. Fons Werry na een weinig enerverend slot van een Wageningse discussiereeks over biotechnologie. Opmerkelijk, want als iemand vol vuur zou moeten zijn over het debat, is hij het wel. Werry is co?rdinator van het biotechnologiedebat binnen Wageningen UR.

Volgens Werry zijn mensen wel ge?nteresseerd in waar het eten op hun bord vandaan komt, maar niet in een discussie over biotechnologie. Door te beginnen bij wat mensen eten, komen alle aspecten van de voedselproductie aan de orde. Werry denkt dat net als zaken als mond- en klauwzeer ook biotechnologie dan onderdeel van die discussie zal zijn.

Dr. Guido Ruivenkamp zei hierop het jammer te vinden als de discussie over biotechnologie zou verdwijnen in het meer algemene debat over de gevolgen van de industri?le landbouw. Door zo'n algemene discussie worden de verschillen tussen voor- en tegenstanders benadrukt, terwijl de biotechnologie volgens hem juist mogelijkheden biedt voor 'nieuwe ensembles van partijen'. | J.T.

Zie 'Het Debat' op pagina 12