Nieuws - 20 december 2001

Stilte is een ronkende tractor

Stilte is een ronkende tractor

Eigenlijk is het nergens stil in Nederland, maar de provincie Gelderland probeert het wel. Met bordjes 'Stiltegebied' maant de provincie bewoners en recreanten op sommige plekken om niet meer dan veertig decibel aan geluid te produceren.

Maar is dat nou stilte? Alterra-onderzoekers ondervroegen in opdracht van de provincie fietsers en wandelaars in de Ooijpolder, in de bossen van de Zuidoost-Veluwe en rond Vorden. Mensen waarderen volgens het onderzoek een geluid als stilte als het de veertig decibel niet overschr_dt. Wat dat betreft zat de provincie goed.

Geluid blijkt vooral storend als het niet-natuurlijk, manmade is, bijvoorbeeld van wegverkeer en vliegtuigen. Maar de recreanten oordelen vergoelijkend over hun eigen geluiden, want de geluiden van andere recreanten vinden ze niet echt hinderlijk.

Natuurgeluiden vinden de recreanten prettig. De tonen van zingende vogels, burlende herten, wroetende everzwijnen en gnuivende Schotse hooglanders. Het zijn allemaal geluiden van een natuurlijke stilte.

Maar ronkende tractors?

Ook die lijken in het rijtje thuis te horen. Recreanten vinden de geluiden van landbouwmachines bij het landelijk gebied horen, ze storen zich er nauwelijks aan. Zo kom je bij de ongerijmde conclusie: stilte is een ronkende tractor. | M.W.