Nieuws - 18 februari 1999

Steunpunt LUW in Costa Rica dicht

Steunpunt LUW in Costa Rica dicht

Steunpunt LUW in Costa Rica dicht

Ik kan me niet voorstellen dat ik een betere werkomgeving krijg dan hier, aldus een melancholieke dr Hans Jansen, de laatste vijf jaar coördinator van het LUW-steunpunt in Costa Rica. Hij sloot op 9 februari in Costa Rica een tweedaagse conferentie af die het einde van het steunpunt bezegelde. Eind februari pakken Jansen en zijn medewerkers ir Huib Hengsdijk en ir Peter Roebelink hun koffers


De universiteit deed dertien jaar ontwikkelingsgericht onderzoek op haar steunpunt in Gu341piles, een stadje in de Atlantische Zone van Costa Rica. Dat gebeurde in het Research Program on Sustainability in Agriculture (Reposa), waarin agronomen, bodemkundigen en economen samenwerkten aan landgebruiksmodellen. Tijdens de slotconferentie werd het nut van die modellen voor de landbouwpraktijk en beleidsontwikkeling besproken

Het steunpunt begeleidde de stage van 235 studenten in Costa Rica, zorgde voor tachtig onderzoekspublicaties in gerefereerde tijdschriften en leverde negen promoties op. Ook leidde de Wageningse aanwezigheid in Gu341piles tot vele relaties met Costa-Ricaanse vrouwen, waarvan er vier uitmondden in een huwelijk

De duurzame impact van Reposa op de ontwikkeling van Costa Rica is echter niet groot, bleek tijdens het slotcongres. Zo viel het enkele sprekers op dat relatief weinig studenten uit Costa Rica en omringende landen door het steunpunt zijn opgeleid. De potentiële samenwerkingspartners - het onderzoeksinstituut Catie en het Costa-Ricaanse ministerie van Landbouw - leverden weinig geschikte studenten en junior-onderzoekers aan

De universiteit wil nu op zoek naar onderzoekspartners waarmee ze op gelijkwaardiger voet kan samenwerken. Zo liggen er plannen om samen te werken met het International Food Policy Research Institute (IFPRI) in Honduras. Volgens de Amerikaanse onderzoeker dr John Pender van het IFPRI heeft de LUW unieke modellen ontwikkeld door biofysische en economische kennis te combineren. De grote opgave is om deze modellen via participatie van de potentiële gebruikers tot waarde te brengen, aldus Pender

Andere mogelijke toekomstige partners voor de LUW zijn de internationale onderzoeksinstituten IICA (tropische landbouw) in Costa Rica, CIAT (landgebruik) in Columbia en CIP (aardappel) in Peru. De laatste twee instituten zijn betrokken bij een ecoregionaal onderzoeksprogramma naar duurzaam landgebruik in de Andes. De voorzitter van de begeleidingsgroep van Reposa, prof. dr Johan Bouma, zou daarnaast graag samenwerken met enkele nationale onderzoeksinstituten in ontwikkelingslanden

Het steunpunt in Costa Rica besteedde de afgelopen jaren zo'n anderhalf miljoen gulden per jaar aan ontwikkelingsonderzoek. Het is nog onduidelijk of dit budget intact blijft voor de nieuwe samenwerkingsverbanden. A.S


Sinds 1918 heeft de Landbouwuniversiteit al meer dan 2560 proefschriften afgeleverd. Het aantal dissertaties per jaar is sinds de pioniersjaren van de universiteit explosief gestegen van de eerste 2 in 1920 tot 176 in 1998. Opmerklijk is dus dat zich onder de best scorende hoogleraren nog een aantal coryfeeën uit het verleden bevinden, met De Wilde (hoogleraar 1954 - 1982) nog steeds in de top drie, maar ook tuinbouwer Wellensieck (hoogleraar van 1946 - 1969), geoloog Edelman (hoogleraar van 1933- 1955) en landbouwchemicus Schuffelen (hoogleraar van 1949 -1975)

De top tien wordt gedomineerd door de niet-traditioneel landbouwkundige disciplines: chemici en biologen zijn sterk vertegenwoordigd. Uit de top tien zijn naast Hautvast alleen toxicoloog dr Jan Koeman, veevoedingsprof dr ir Martin Verstegen, viroloog dr Rob Goldbach en productie-ecoloog dr ir Rudie Rabbinge nog actief als hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit

Het dikst proefschrift beslaat 1077 bladzijden en staat op naam van J. de Koning. Het dunst proefschrift is van J.P. Roozen, telt elf bladzijden en behandelde een levensmiddelentechnologisch onderwerp. De Wageningse proefschriften zijn te vinden op www.gcw.nl onder de knop research. S.V., foto G.A., infographic H.W