Nieuws - 1 januari 1970

Stereotiep gedrag paard veelal genegeerd

Het is hoog tijd dat er aandacht komt voor het welzijn van paarden, na decennialang eenzijdige aandacht voor het welzijn van landbouwdieren zoals kippen en varkens. Diergedragonderzoekers weten veel over verenpikkende, hyperactieve kippen en staartbijtende varkens, maar nauwelijks iets over gestresste of verveelde paarden. Dat zegt prof. Linda Keeling van de Zweedse Landbouwuniversiteit in Skara, die op 8 maart een drukbezochte lezing hield op Zodiac, het gebouw van de dierwetenschappers in Wageningen.

,,Een grote steekproef in Zweden liet zien dat 35 procent van de onderzochte paarden stereotiep gedrag vertoont'', aldus Keeling. Bij stereotiep gedrag bij paarden kan men denken aan luchtzuigen, om en om de voorbenen optillen en continu rondjes lopen. ,,Een enorm aandeel. Dit zegt wel wat over de noodzaak voor nader onderzoek en regelgeving om het welzijn van paarden te verbeteren.''
Keeling, bekend bij haar vakgenoten om haar onderzoek naar het welzijn van kippen, heeft de bakens verzet naar het paard. En met reden. ,,Ik mis de regelgeving voor het verantwoord houden van paarden. Er zijn wel onnoemelijk veel regels voor het houden van landbouwdieren, maar er is helemaal geen regelgeving om het welzijn van paarden te garanderen. Het is bijvoorbeeld niet vereist ze in de zomer in de wei te zetten. Koeien hebben het dan zelfs doorgaans beter.''
Volgens Keeling wordt te gemakkelijk aangenomen dat paarden het wel goed hebben, omdat ze veelal worden gehouden als gezelschapsdier, in de manege, om mee te rijden. ,,Deze gevolgtrekking is te eenvoudig. Je ziet bijvoorbeeld dat veel paarden problemen met hun poten hebben. Dit komt mogelijk doordat ze veel te lang in krappe stallen worden gehouden.''
Keeling hoopt medestanders te krijgen onder Wageningse onderzoekers om het onderzoek naar welzijn van paarden van de grond te laten komen. Een probleem is wel om financiers te vinden voor het onderzoek, verzucht de Zweedse prof. ,,Er is veel ecologisch onderzoek gedaan naar bijzondere soorten. We weten meer over het Przewalskipaard uit Mongoliƫ dan over het gewone manegepaard. Ook is veel onderzoek gedaan naar het optimale voer voor racepaarden. Hopelijk kunnen we dit ombuigen.''
De Wageningse leerstoelgroep Ethologie is voornemens om het onderzoek naar paarden te intensiveren op de nieuwe locatie aan de Bornsesteeg, waar stallen komen. Ook in de opleiding dierwetenschappen zal serieus aandacht komen voor paarden en andere gezelschapsdieren. | H.B.