Nieuws - 26 september 2013

Stenen, sociale cohesie en een tweede ontsluiting

tekst:
Roelof Kleis

De wording van de campus gaat een nieuwe fase in. Na de concentratie op de Born, volgt de afronding van de campus als woon- werk- en leefgemeenschap. Daar hoort een plan bij: Strategy Wageningen Campus, gateway to smart food in a green world. Oftewel: hoe blijven we meedraaien in de internationale top? Tijs Breukink (raad van bestuur) licht het plan toe.

Het mission statement ‘Gateway to smart food in a green world’ legt de nadruk op voedsel. Staat voed­sel voortaan op de eerste plaats?

‘Nee, dat is niet het geval. We hebben tot uitdrukking willen brengen dat het gaat om gezonde voeding in een groene wereld. Onder die groene wereld verstaan we de aspecten van de natuurlijke leefomgeving en de biobased economy. Ons domein is en blijft gezonde voeding en leefomgeving. Daarin staat food als eerste genoemd, maar dat is geen rangorde.’

Het plan beschrijft de afronding van de campus en dan met name de invulling van de zuidelijke bouwstrook, onze eigen zuidas. Welke gebouwen komen er nog bij?

‘Naast Friesland Campina is ruimte voor de onderzoeksafdelingen van grote, veelal internationale bedrijven. Ook komt er een flexibele technohal met testfaciliteiten en –opstellingen voor onszelf en anderen. Uitgangspunt is gezamenlijk gebruik. Dat is een kernpunt in de doorontwikkeling van de campus. Verder komt er een Incubator, een gebouw voor kleine startende bedrijven, met labvoorzieningen en allerlei ondersteunende diensten waar zij gebruik van kunnen maken. Er komt ook een gebouw voor doorstarters en bedrijven die een soort landingsplaats zoeken voorafgaand aan een definitieve vestiging. Dat laatste geldt met name voor buitenlandse bedrijven. En dan heb je Campus Plaza.’

Impulse Area, het centrale gebied met Forum, Orion, Campus Plaza en Impulse moet het bruisende hart van de campus worden. Wat staat ons te wachten?

‘Naast de stenen is de sociale cohesie ontzettend belangrijk in de leef- en werkgemeenschap die we willen zijn. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat treffen van studenten, onderzoekers en bedrijven moeten we mogelijk maken. Die levendigheid concentreert zich in het Impulse-gebied. Er is al het een en ander. De uitbreiding zit voorlopig in Campus Plaza, waar – afhankelijk van de ontwikkelaar – winkeltjes in komen, studentenhuisvesting, horeca en kinderopvang. We willen ook een ontvangstruimte bij de bushalte, waar mensen wegwijs worden gemaakt op de campus en er komt een loket voor bedrijven. Er is net een campusmanager aangesteld: Petra Caessens. Zij gaat zich (samen met Oost NV en de Foreign Investment Agency van EZ) richten op de acquisitie van bedrijven en de levendigheid op de campus. Daar zit verder geen grote organisatie achter; we gaan het lean and mean doen. Er zijn ook al verschillende werkgroepen bezig met de inrichting van de campus.’

 Helix zit er aan te komen; het strategisch plan voorziet in duizend fte werkgelegenheid op de zuidas. En het is nu al zo druk. Hoe gaan we dat verkeer afwikkelen?

‘De ontsluiting is een knelpunt, een serieus probleem en de aangekondigde tweede ontsluiting op de Mansholtlaan komt er voorlopig niet. De provincie heeft geconcludeerd dat de aanleg van twee rotondes zo vlak bij elkaar niet de oplossing is voor het probleem. De HOV-lijn komt daar wel, maar het wordt geen auto-ontsluiting. De huidige rotonde wordt gereconstrueerd. Er komen verkeerslichten en de ontsluiting wordt verbeterd zodat er meer auto’s op en af kunnen. Bovendien komen er meer rijbanen op het stuk waar hij nu versmalt. Dat is de oplossing voor de korte termijn.’

En voor de lange termijn?

‘Mijn pleidooi is dat het daar niet bij blijft. Het is wat mij betreft zonneklaar dat er op termijn een tweede ontsluiting op de campus moet komen. Daar zijn drie opties voor: aan de noordzijde via het Binnenveld naar de Mansholtlaan, aan de westkant via de Mondriaanlaan op de Nijenoord Allee of toch hier bij Friesland Campina. De noordvariant takt ook af van de Mansholtlaan, maar verder weg. Het verkeer van de snelweg vang je dan al af en dat voorkomt de druk op dit gebied hier.’  

Je aanstelling is net met vier jaar verlengd. Wat is er over vier jaar van deze plannen gerealiseerd?

‘Campus Plaza is dan gerealiseerd. Helix, de HOV-bus rijdt, de ontsluiting is verbeterd. Ik hoop dat de Incubator er is en dat we een contract gesloten hebben met een groot bedrijf dat hier komt. Maar ook, dat we met zijn allen zeggen: die campus is hartstikke leuk om hier te zijn. Het leeft. Ja, het is echt een levendige gemeenschap geworden.’