Wetenschap - 8 maart 2001

Stelling

Mensen die zich erover verbazen dat het menselijk genoom uit slechts tweemaal zoveel eiwit-coderende genen bestaat als dat van een worm of vlieg lijden aan zelfoverschatting.

Stelling bij de promotie van

Nico Tan

Wageningen, 27 maart 2001