Nieuws - 6 juni 2002

Stelling

Natuurontwikkeling is een contradictio in terminis

Stelling bij de promotie van

Patrick Spoelstra

Wageningen, 28 mei 2002