Nieuws - 27 maart 2012

Steeds meer EU-geld naar Wageningen

Wageningen UR haalt steeds meer EU-projecten binnen. In 2010 haalden DLO en de universiteit voor 33 miljoen euro aan Europese onderzoeksprojecten binnen, tegen 21,3 miljoen in 2005 en 30,1 miljoen in 2008. Dat stelt Wageningen International.

europa_logo.jpg
Vorige week haalde Wageningen UR weer een mooie score in het Zevende Kaderprogramma van de EU binnen het thema ‘landbouw, voeding, visserij en biotechnologie'. Van de 28 projecten die Wageningen UR als coördinator indiende, werden er 14 toegekend. Die score van 50 procent lag drie keer hoger dan het EU-gemiddelde. Voorts keurde de EU 19 onderzoeksprojecten goed waarin Wageningen UR een van de partners is. In totaal leveren de toegekende projecten DLO de komende jaren 11 miljoen euro op. De universiteit krijgt voor 7,2 miljoen aan EU-financiering.
De Europese onderzoekmarkt is zeer competitief - van elke zeven projecten die worden ingediend, wordt gemiddeld maar eentje goedgekeurd. Een groepje Europese beoordelaars weegt de projectvoorstellen op wetenschappelijke excellentie, management en impact. Voorstellen kunnen maximaal 15 punten halen. Per onderwerp worden een of enkele voorstellen met de hoogste scores gehonoreerd. Daarbij moet je ook een beetje geluk hebben, zegt Peter Jongebloed van de International Help Desk, die Wageningse indieners in het EU-programma ondersteunt. Sommige projecten met 14 punten halen het niet, omdat er in die categorie een nog beter voorstel is, terwijl bij andere items een score van 12 punten kan volstaan om te worden goedgekeurd.
Maria Barbosa van Food & Biobased Research haalde het grootste project binnen. Vorig jaar werd haar voorstel nog afgewezen, maar dit jaar krijgt ze 12 miljoen euro EU-geld voor algenonderzoek. Van dat bedrag komt maar een deel in Wageningen terecht, want Barbosa werkt samen met veel andere onderzoeksinstellingen en algenbedrijven. Een automatiseringsproject van Wageningen UR Glastuinbouw en Food & Biobased Research, die robots willen ontwikkelen om groenten en sandwiches te verpakken, krijgt 9 miljoen euro. Maar ook ecologische en sociaalwetenschappelijke projecten uit Wageningen vielen dit keer in de prijzen op het thema landbouw.
Binnen het thema ‘landbouw en voeding' scoort het Franse onderzoeksinstituut INRA de laatste jaren meestal hoger bij de projectcoördinatie dan Wageningen. Maar dit jaar zijn de rollen omgedraaid, zegt Jongebloed. Andere Europese partners willen graag met Wageningen samenwerken, omdat die succesvol is in het Kaderprogramma, een goed netwerk heeft en relatief veel relaties heeft met bedrijven. Net als in Nederland wordt de publiek-private samenwerking voor Brussel steeds belangrijker.
Wat wel steeds lastiger wordt, is het matchen van Europees onderzoeksgeld met eigen financiering. De EU vergoedt 75 procent van de onderzoekskosten, de resterende 25 procent moet van de partners zelf komen. Maar die hebben in Nederland te maken met kleinere onderzoeksbudgetten en sturing van het onderzoek via de topsectoren. Het afstemmen van Nederlandse onderzoeksthema's op de Europese wordt daarom steeds belangrijker.