Nieuws - 1 januari 1970

Standaardmodel traceert productiefouten en gezondheidsclaims

Salmonella en dioxine, maar ook bijvoorbeeld glasscherven, kunnen ons voedsel aardig bederven. Om toch de veiligheid beter te garanderen, is de industrie op zoek naar ICT-systemen die dergelijke ellende voorkomen. Promovendus ir Kees-Jan van Dorp ontwikkelde een standaard model dat als basis kan dienen voor specifiekere informatiesystemen.

Tracking, het volgen van een product in de productieketen, en tracing, het achterhalen waar de bestanddelen vandaan komen, is voor alle voedingsindustrie belangrijk. Maar de verschillende bedrijven in ketens gebruiken tot nu toe elk een eigen specifiek systeem of zijn die nog aan het ontwikkelen. Zo’n systeem is alleen van toepassing op de eigen situatie.
Van Dorp zocht een meer algemeen en abstract systeem dat voor meerdere situaties in een keten nuttig kan zijn. Dat systeem gaat uit van de verschillende functies die een traceringsysteem moet hebben. Het gaat namelijk niet altijd om passief gebruik van een systeem, bijvoorbeeld het terug kunnen traceren van een fout, maar ook om het kunnen bewijzen van claims rondom het product, bijvoorbeeld dat het product gezonde eigenschappen heeft. Van Dorp toetste zijn generieke systeem aan drie gevalsstudies. Het bleek betrekkelijk eenvoudig aangepast te kunnen worden aan een meer specifieke situatie. |
J.T.

Kees-Jan van Dorp promoveert op 30 maart bij prof. Adri Beulens, hoogleraar Toegepaste informatiekunde en prof. George Beers, hoogleraar Toegepaste informatica i.h.b. Supply Chain Management.