Nieuws - 14 oktober 2010

Stalbranden eisen honderdduizenden slachtoffers

Bij zo'n zevenhonderd stalbranden kwamen de afgelopen vier jaar 1.422 runderen, 23 duizend varkens en 712 duizend kippen en kalkoenen om. Studenten van Van Hall Larenstein pleiten voor preventieve maatregelen om het leed voor mens en dier te verminderen.

iStock_000001816437Small.jpg
De Leeuwarder studenten Madelaine Looije en Michelle Smit van de opleiding Diermanagement brachten de stalbranden in kaart in opdracht van de Dierenbescherming en landbouworganisatie LTO. Ze werden begeleid door de lectoren Hans Hopster (welzijn van dieren) en Rene Hagen (brandpreventie). Hagen werkt bij het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid.

Kortsluiting
Het aantal stalbranden neemt de laatste jaren iets toe, constateren de studenten, door het intensiever gebruik van elektrische apparaten en installaties in stallen. De meest voorkomende oorzaken van stalbranden zijn kortsluiting, werkzaamheden in de stal en oververhitting van machines. De studenten baseren zich op informatie van agrarische verzekeraars en mediaberichten.

Stress
Lang niet alle branden leiden tot dodelijke slachtoffers. Bij 57 van de 410 stalbranden bij melkveehouders en 64 van de 242 branden bij varkenshouders kwamen dieren om. Die sterven dan een zeer onaangename dood. Maar ook bij brand zonder slachtoffers raken de dieren flink in de stress en is hun welzijn in het geding, stellen de studenten.

Maatregelen
Door de schaalvergroting in de landbouw neemt het aantal dode dieren per brand toe.
Om de hoeveelheid branden en dodelijke slachtoffers te verminderen, moet de brandveiligheid een belangrijker rol spelen bij ontwerp en bouw van stallen. De studenten pleiten voor een handleiding voor brandveilige veestallen voor gemeenten. Die moeten er bij de vergunningverlening op letten dat de bouwers geen brandgevaarlijke isolatiematerialen gebruiken, dat de elektrische apparatuur beter wordt gecontroleerd en dat er brandkleppen worden aangelegd in de ventilatiekanalen. Ook stellen ze voor dat veehouders sprinklerinstallaties in hun stal aanleggen om brand snel te blussen.

Het rapport van de studenten, 'Brand in veestallen', is vanochtend aangeboden aan een vertegenwoordiger van de minister van landbouw.