Nieuws - 22 november 2001

Stage: Nepalese conflicten

Stage: Nepalese conflicten

Arthur van Witzenburg, zevendejaars Ontwikkelingsstudies:

"Ik was toevallig net in Kathmandu, toen daar een groot deel van de koninklijke familie werd neergeschoten. En dat was niet het enige conflict dat ik meemaakte. Ik deed onderzoek in Nepal naar de invloed van overheidsbeleid op irrigatiepraktijken van boeren. De overheid zorgt wel voor wetgeving, maar boeren regelen vaak zelf de rechten en plichten rondom irrigatie. Daar ontstaan vaak conflicten over. Het mooie van irrigatie is, dat je goed kunt zien wat er gebeurd is. Sluizen zijn kapot, of een veld is niet ge?rrigeerd. Dan ging ik naar boeren toe om te vragen wat er gebeurd was. Vervolgens kwamen de conflicten naar boven. Een rijke boer die een pomp beheerde, voorkwam dat boeren verderop kanaalwater kregen zodat ze het bij hem moesten kopen. Of iemand vroeg in ruil voor water stemmen tijdens verkiezingen.

Het koningsdrama gebeurde op een vrijdagavond. De koninklijke familie had een groot diner. Volgens het offici?le verhaal is toen de kroonprins binnengekomen en heeft een aantal mensen doodgeschoten. Vervolgens heeft hij zich omgekleed en is in militair tenue teruggekomen om nog meer mensen dood te schieten. Hij is weer weggegaan en teruggekomen en heeft nog een aantal mensen neergeschoten en als laatste ook zichzelf. De reden zou zijn dat de kroonprins met zijn vader een conflict had over een meisje waarmee hij niet mocht trouwen.

Geen Nepalees gelooft het offici?le verhaal. Iedereen denkt dat de broer van de koning en zijn zoon achter de aanslag zitten. Toevallig was tijdens de schietpartij niemand van die tak van de familie geraakt. Die zoon had een crimineel verleden en samen met zijn vader wilde hij waarschijnlijk het koningschap opeisen.

Tijdens de kroning van de broer van de oude koning, de maandag erna, ontstonden daarom allerlei opstootjes. Die werden hard neergeslagen door de politie. Ik liep door de straten van Kathmandu, toen ik mensen met bebloede shirts zag, die me vertelden dat ik zo snel mogelijk naar mijn hotel moest gaan. Er werd een straatverbod afgekondigd. Vanaf het hotel kon ik zien hoe tieners stenen naar de politie gooiden en brandjes stichtten. De dagen erna werd er om het minste of geringste een straatverbod afgekondigd. De regel was dat wie zich op straat vertoonde, werd neergeschoten.

Ik voelde me wel veilig in het hotel. Je moest gewoon goed het nieuws volgen, je aan de regels houden en geen gekke dingen doen tijdens een straatverbod. Ik vond dat sommige buitenlanders wel wat overdreven reageerden. Uiteindelijk konden zij weer weg uit Nepal, maar de Nepalezen zelf zijn hun koning kwijt en dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de democratie en de economie in het land."

Arin van Zee

'Mensen met bebloede shirts vertelden me dat ik zo snel mogelijk naar mijn hotel moest gaan'