Nieuws - 29 september 2011

Spookmedewerker

Bij de Plant Sciences Group in Radix is dezer dagen een merkwaardig soort van medewerkers gesignaleerd: ze zeggen niet veel en bewegen nauwelijks, maar nemen wel een werkplek in beslag. En dat laatste, daar gaat het nu net om.

4-Nepmedewerker-Radix-GA-35.jpg
De directie van PSF wil namelijk onderzoeken of er in Radix nog ruimte is voor een paar extra leerstoelgroepen. Daarom lopen er in september 'tellers' rond die de bezettingsgraad van het gebouw meten. Sommige plantonderzoekers vrezen echter dat het gebouw straks uit zijn voegen barst en zijn daarom met de ballonmensen op de proppen gekomen. Om de tellers ludiek om de tuin te leiden. Of de actie veel gewicht in de schaal legt moet nog worden afgewacht, de ballonmensen doen dat in elk geval niet.