Organisatie - 1 januari 1970

Speelman zet streep door verplichte colleges

De studentenraad en rector magnificus prof. Bert Speelman trekken gezamenlijk ten strijde tegen de verschoolsing van de universiteit. Als eerste stap zal er in het studentenstatuut worden opgenomen dat colleges, werkcolleges, studiebegeleiding en de vragencolleges bij zelfstudie en literatuuronderzoek niet verplicht bijgewoond moeten worden.

De studentenraad en Speelman besloten hiertoe tijdens studentenraadvergadering van woensdag 26 mei. De werkvormen zijn nu volgens het statuut 'in principe' niet verplicht maar uit onderzoek van de studentenraad blijkt dat veel docenten ze toch verplicht stellen. Daarom heeft de raad er bij de rector op aangedrongen de woorden 'in principe' te schrappen. ,,Ik schrik ervan als studenten praten over huiswerk maken en verplichte colleges. Er was een keer een studente geschokt omdat ik had gezegd dat studenten niet naar college hoeven. Ik vind dat nog steeds'', zei Speelman. Streven naar een hoger rendement mag volgens de rector geen argument zijn voor verschoolsing. ,,Als dat gebeurt moeten we hier maar een hbo-instelling van maken.''
Het opstellen van regels alleen is volgens de rector echter niet genoeg om de verschoolsing tegen te gaan. Studenten zullen samen met docenten de verschoolsing moeten tegengaan. ,,Help ons in vredesnaam bij het doorbreken van het starre systeem!"
Dr Anton Schuurman die het vak Globalisering in historisch perspectief geeft begrijpt niet zo goed waarom studenten zo hameren op het afschaffen van de aanwezigheidsplicht. ,,Ik geef mijn colleges voor de studenten, niet voor me zelf. Je werkt ergens naar toe met z'n allen, dan is het vervelend als studenten er niet zijn", aldus Schuurman. Jacob Beeuwkes, studentenraadslid namens de Christen Studenten Fractie, begrijpt dat docenten graag willen dat er studenten naar colleges komen. ,,Wij willen echter de verantwoordelijkheid bij de student leggen in plaats van bij de docent.'' | G.v.H.