Nieuws - 1 januari 1970

Speelman wil minder intensieve contact-uren voor studenten

Speelman wil minder intensieve contact-uren voor studenten

Speelman wil minder intensieve contact-uren voor studenten


Studenten moeten meer tijd krijgen voor zelfstudie. Rector magnificus prof.
Bert Speelman vindt dat de onderwijsprogramma's te vol zitten met
onderdelen met intensief contact tussen student en docent of tussen
studenten onderling. Een hoge studielast voor de student en hoge kosten
voor de universiteit zijn het gevolg.

Volgens Speelman zijn de opleidingen door de afdeling
Onderwijsondersteuning tegen het licht gehouden, waarbij bleek dat
studenten door de intensieve programma's weinig tijd overhouden voor
zelfstudie, terwijl dit in de ogen van Speelman een belangrijk onderdeel is
van studeren. Hij wil daarom dat hiervoor ruimte wordt gecreëerd binnen de
veertig uur die voor een studieweek staat.
De rector vindt dat studenten vooral voor PGO-vakken te vaak verplicht
aanwezig moeten zijn. Dit komt in zijn ogen niet door het aantal PGO-
onderdelen, maar door de wijze waarop deze worden ingevuld. Studenten
moeten te vaak in groepjes bij elkaar komen. ,,Ik heb de indruk dat
studenten steeds gedwongen worden het groepsproces door te maken'', zegt
Speelman. ,,Dat is wel nuttig, maar moet niet bij elk PGO-vak zo gaan.
Wanneer taken verdeeld zijn moet men in veel gevallen zelf aan de slag
kunnen.''
Ook de intensieve practica zorgen volgens Speelman voor de hoge
aanwezigheidsplicht. Voor veel opleidingen is het aantal dergelijke
practica te groot, denkt de rector. Niet alleen veroorzaakt dit een zware
studiedruk, het brengt ook hoge kosten voor de universiteit met zich mee.
Door het verdeelsysteem van financiële middelen was het in het verleden
lucratief voor leerstoelgroepen om intensieve practica te verzorgen.
Speelman vermoedt dat sommige practica hierdoor niet direct meerwaarde
hebben, maar uit financiële overwegingen toch worden aangeboden. De
opleidingsprogramma's zullen dan ook nog eens goed bekeken worden. ,,Ik ben
niet voor een volledige herprogrammering, maar de directies van de
onderwijsinstituten kunnen kritische vragen verwachten.''
Vanwege de kosten gaan waarschijnlijk ook de veldpractica onder het mes.
Studenten kunnen weigeren een eigen financiële bijdrage te leveren voor
verplichte onderdelen, waardoor de excursies de universiteit te veel geld
kosten. Een kostbaar veldpracticum voor studenten bodemkunde staat de
rector nog 'als een nachtmerrie op het netvlies': ,,Zo'n practicum is
duurder dan de halve opleiding agrosysteemkunde.'' |
L.M.