Nieuws - 1 januari 1970

Speelman verklaart onderwijsbonussen

Rector prof. Bert Speelman nam op dinsdag 2 november uitgebreid de tijd om voor te rekenen hoe de bonussen voor onderwijskwaliteit tot stand zijn gekomen. De bonussen, die de raad van bestuur deze zomer uitdeelde, leidden tot onrust onder leerstoelgroepen. Een enkeling bestempelde de regeling zelfs als een 'loterij', omdat niet was bekendgemaakt hoe de waardering tot stand was gekomen.

In de speurtocht naar de gegevens waarop de financiële bonussen gebaseerd waren, kwam Wb uiteindelijk bij de rector magnificus zelf uit: hoogstpersoonlijk heeft hij destijds de bedragen berekend. Dinsdagavond om halfzes komt hij ze geduldig toelichten.
Speelman krabbelt nog wat op een vel papier en komt dan aan de grote vergadertafel in zijn kamer zitten. Hij haalt de gegevens die hij heeft gebruikt bij het berekenen van de bonussen uit een rood mapje, en pakt pen en papier. 'Waar zullen we beginnen?', vraagt hij.
Hij begint bij de leerstoelgroep die de ranglijst aanvoert: Plantenfysiologie. De waardering van de studenten in de Muggenenquête zit boven de vier, legt hij uit. Dat levert een eerste bonus van 35 duizend euro op. Het gemiddeld aantal knelpunten dat uit de Muggenenquête komt is lager dan 0,5, met een extra 15 duizend euro als resultaat. Maar het aantal vakken is kleiner dan vijf, wat niets extra's oplevert. Het totaal komt zo op de vijftigduizend euro die het eerder verstrekte lijstje met bonussen vermeldt.
Bij het tweede voorbeeld gaat het even mis. De leerstoelgroep Productontwerpen en kwaliteitskunde lijkt vijfduizend euro teveel te hebben gekregen. Speelman rekent het voor de zekerheid nog een keer na. Er blijkt inderdaad iets fout te zijn gegaan. Als hij in zijn papieren zoekt waar de fout vandaan komt, vindt hij in een eigen handgeschreven overzichtje een foutieve deelbonus. 'Daar hebben ze mazzel mee', lacht Speelman.
Bij het voorrekenen van de waardering van de overige vijf leerstoelgroepen blijken de bonussen te kloppen.
Gevraagd naar de kritiek van de leerstoelgroepen, geeft Speelman toe dat de keuze voor de criteria voor discussie vatbaar is. 'Wij vonden het echter geen optie om niets te doen. We wilden de bonussen nog deze zomer uitdelen, zodat leerstoelgroepen ze meteen kunnen inzetten. Uitgangspunt was voor ons een hoge waardering in de Muggenenquête.' De twintig leerstoelgroepen die deze zomer een bonus ontvingen, kregen van studenten een waardering van 3,75 of hoger. Ook was er kritiek op dat in de regeling de samenwerking tussen de leerstoelgroepen bij het verzorgen van vakken niet meegenomen wordt. Speelman: 'Wij hebben alleen gekeken naar de gemiddelde beoordeling van leerstoelgroepen. Maar als een leerstoel het gevoel heeft zijn bonus te moeten delen, dan mag dat natuurlijk.' / JH