Nieuws - 25 oktober 2001

Speelman: te weinig ondersteuning voor docenten

Speelman: te weinig ondersteuning voor docenten

De hoge werkdruk die docenten van de universiteit voelen is voor een groot deel te wijten aan de gebrekkige ondersteuning die zij bij hun werk krijgen. Dat concludeert rector Bert Speelman na een paar telefoontjes met boze docenten.

Speelman kreeg mailtjes van ge?rriteerde docenten nadat hij zich voor de zomervakantie had afgevraagd of de werkdruk wel zo hoog was. "Ik word onpasselijk van het feit dat er zoveel geklaagd wordt over de werkdruk ten gevolge van de dubbele programmering, terwijl ik daar gewoon een potje voor heb", klaagde Speelman in juni.

Speelman heeft een aantal boze docenten opgebeld om te vragen naar de problemen. "Het is een natuurlijk een steekproef van niks, maar ik heb er toch een belangrijk signaal uit gehaald. Wat docenten in die gesprekken tegen me zeiden, was: het geven van onderwijs en onderzoek is niet het probleem. Daar zijn we voor aangenomen en dat doen we ook graag. We willen best hard werken. Maar waar we tegenaan lopen is dat we steeds meer zelf moeten doen. Er is te weinig ondersteuning."

Storend zijn volgens Speelman bijvoorbeeld kapotte onderwijsmiddelen zoals overheadprojectoren in collegezalen die niet gerepareerd worden. "Of kleine reparaties in de gebouwen die niet worden uitgevoerd omdat er geen vaste beheerder is en waardoor je als docent na een poosje ergeren zelf de schroevendraaier maar ter hand moet nemen. Het is werk dat geen naam heeft, het valt niemand op, maar het is ontzettend belangrijk. Je mist het eigenlijk pas als de persoon die het deed er niet meer is."

Speelman: "We moeten eens goed kijken of we de ondersteuning beter kunnen organiseren." Speelman wil bijvoorbeeld nagaan of de financi?le administratie die nu vaak door het secretariaat van een leerstoelgroep wordt bijgehouden niet centraal per departement georganiseerd kan worden. | K.V.