Nieuws - 1 januari 1970

Speelman kritisch bij afscheid

Scheidend rector prof. Bert Speelman werd op 22 november onthaald op een officiële viering van de rectoraatswissel. Hij is in september opgevolgd door prof Martin Kropff. Speelman werd toegesproken door onder anderen landbouwminister Cees Veerman. Zelf sprak de oud-rector opmerkelijk kritische woorden.

Veerman, Speelmans oud-collegabestuurder, had zich eerder die middag van de 22ste november in de Tweede Kamer succesvol verdedigd tegen de kritiek op zijn uitspraken over het nieuwe zorgstelsel, en was in een opgetogen stemming. 'Ik krijg dit soort gegevens altijd netjes aangereikt, dan maak je geen fouten', zei hij nadat hij een kort overzicht had gegeven van Speelmans carrière. Veerman riep Wageningen op om de 'familiebanden' met zijn ministerie te koesteren. Een eeuw samenwerking tussen boeren, ministerie en wetenschap heeft volgens hem gezorgd voor een landbouwsector waar veel landen jaloers op zijn. 'De land- en tuinbouw exporteren zoveel dat we daar met zijn allen onze buitenlandse vakanties van kunnen betalen. Denk daaraan als u een kropje sla koopt. U spaart dan eigenlijk voor de wintersport.'
Speelman was in zijn afscheidsrede opmerkelijk kritisch over een aantal beslissingen die de raad van bestuur de afgelopen jaren heeft genomen. Hij betreurt bijvoorbeeld het besluit de functie van wetenschappelijk directeur te schrappen. De vertrekkend rector zegt in een interview met Wb dat hij en oud-vice-voorzitter Van Ast de afgelopen jaren 'vervreemd' zijn geraakt van bestuursvoorzitter Dijkhuizen. 'Je moet je niet voorstellen dat wij met de deuren sloegen of zo, het bleef professioneel. Maar kleine irritaties werden in de loop van de tijd grote.' / KV

Zie ook: De buikpijn van een Bourgondiër