Nieuws - 1 januari 1970

Speelman controleert stellingen bij proefschriften

Speelman controleert stellingen bij proefschriften

Speelman controleert stellingen bij proefschriften


Rector prof Bert Speelman en dean Rudy Rabbinge controleren sinds twee
maanden of de stellingen in proefschriften voldoen aan de voorschriften. De
rector wil voorkomen dat te veel stellingen betrekking hebben op
gedetailleerde technische onderwerpen.
Speelman en Rabbinge controleren de stellingen van alle promovendi. ,,Nee,
wij doen niet aan censuur. Wij hoeven de stellingen niet te verdedigen, dus
zolang ze niet in strijd zijn met de goede zeden onthouden wij ons van
inhoudelijk commentaar. Maar we vonden dat te veel stellingen betrekking
hadden op het proefschrift, terwijl het ook de bedoeling is dat de
promovendus zich uitspreekt over bredere thema’s’’
Volgens de het promotiereglement moet een promovendus zes tot acht
stellingen aan zijn proefschrift toevoegen waarvan er twee betrekking
hebben op het proefschrift, 2 tot 4 op een ander wetenschapsgebied en twee
‘maatschappij-relevant’ zijn. De stellingen moeten bondig geformuleerd zijn
en vatbaar zijn voor ‘bestrijding en verdediging’. Hoewel deze regels al
langer bestaan is het college van promoties nu afgestapt van het gedogen
van overtreders. |
K.V.