Nieuws - 1 januari 1970

Speelgoed voor varkens gezocht

De Animal Sciences Group is op zoek naar nieuw speelgoed voor varkens, om verveling in de stal tegen te gaan. ‘De speeltjes moeten wel heel robuust zijn, want ze krijgen heel wat te verduren als er tien vleesvarkens mee aan de gang gaan’, aldus projectleider ir. Johan Zonderland.

Volgens de regelgeving moeten varkenshouders zorgen dat hun dieren de beschikking hebben over ‘verrijkingsmateriaal’. Stro is dan een goede optie. Voor varkens is een laag stro om in te wroeten al een goede manier om verveling te voorkomen. Het voorkomt dat de dieren te veel aan elkaar gaan zitten of elkaar zelfs beschadigen door in staarten of oren te bijten. ‘In sommige staltypen is stro lastig toepasbaar en dan kan speelgoed een goed alternatief vormen’, aldus Zonderland.
De geschiktheid van het speelgoed voor het dier kan worden beoordeeld met het in Lelystad ontwikkelde model Richpig. Daarmee wordt onder meer gekeken naar de materiaalkenmerken en de gebruiksmogelijkheden. Varkens zijn volgens Zonderland heel nieuwsgierig en het speelgoed in een varkenshok moet dan ook heel wat doorstaan. ‘Honden doen vaak al hun best om iets stuk te krijgen, maar varkens zijn nog erger’, aldus Zonderland.
Momenteel wordt een aantal balachtige speelgoedjes, waaronder de oorspronkelijk voor paarden ontwikkelde jolly ball, aan een nader onderzoek onderworpen. Onderdeel hiervan is een praktijktest bij een varkensbedrijf in Zuidoost-Friesland. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Productschap voor Vee en Vlees. / GvM