Nieuws - 1 januari 1970

Speculatie met land veroorzaakt ontbossing

Speculatie met land veroorzaakt ontbossing


Veeboeren in Latijns Amerika breiden hun areaal vaak uit door aangrenzend
bos te kappen. Voor de lucratieve speculatie met grond kappen ze echter
veel meer grond dan voor de veehouderij nodig is.

Extensieve veeboeren in Latijns Amerika kappen bos wanneer ze hun areaal
weidegrond willen uitbreiden. Hoewel de ontbossing minder snel gaat dan in
de jaren zestig en zeventig, is dit nog steeds de belangrijkste oorzaak van
het verdwijnen van jaarlijks 2,2 miljoen hectare bos in Latijns Amerika,
wat neerkomt op 42 procent van alle ontbossing in de wereld.
Voor extensieve veehouders is de grond het enige middel om in te zetten
voor het vetmesten van hun koeien. Maar met name de fluctuatie in de
grondprijzen bepaalt de omvang van bedrijven, bleek uit een studie van
ontwikkelingseconoom dr Peter Roebeling. Veehouders kopen land als dat
goedkoop is, en verkopen het weer als de prijs is gestegen. Voor veehouders
is het daarom lucratief grote arealen te bezitten. Roebeling berekende met
een model dat bedrijven veertig procent groter zijn dan wanneer speculatie
met land niet mogelijk zou zijn.
Een andere reden voor de ontbossing door veehouders is de lage prijs van
nieuw te ontginnen land. Vaak is bos eigendom van de overheid, die het voor
een habbekrats weggeeft. Een bijkomende oorzaak is de prijs van kunstmest.
Wanneer vee tien jaar een stuk land beweid heeft, brengt het niet meer
voldoende gras op. Voor veeboeren is de grond vruchtbaar houden met
kunstmest twee keer zo duur als een stuk bos kappen. Bovendien geeft de
overheid subsidies op de rente die boeren moeten betalen over de lening die
ze aangaan om nieuwe grond aan te kopen. Het doel daarvan is vergroting van
de agrarische sector, maar het leidt ook tot onnodige ontbossing.
Roebeling stelt dat de investeringen die overheden doen in wegen, waarvan
de extensieve veehouderij kan profiteren, niet veel opleveren en beter in
andere sectoren gestoken kunnen worden. Het instandhouden van bos kan
overheden buitenlandse subsidies opleveren, omdat dat het broeikaseffect
beperkt. | J.T.

Dr Peter Roebeling promoveerde op 16 september bij prof. Arie Kuyvenhoven,
hoogleraar Ontwikkelingseconomie.