Nieuws - 24 februari 2017

Spaarpottenactie levert 2000 euro op

Met een ludieke geldinzamelingsactie heeft het University Fund Wageningen (UFW) 2000 euro opgehaald voor het Anne van den Banfonds.

(Foto: Anne van den Banfonds)
Tijdens de AID in augustus deelde het UFW ruim driehonderd hartvormige spaarpotten uit aan studenten en medewerkers. Onder de noemer Small change for a big change konden zij hun kleingeld sparen om studenten uit ontwikkelingslanden te helpen die buiten hun schuld in de financiële moeilijkheden zijn geraakt. ‘Te denken valt aan het mislukken van de oogst, of ziekte of overlijden van een van de ouders. Voor deze studenten betekent dat vaak dat zij met hun studie moeten stoppen’, vertelt fondsenwerver Arianne van Ballegooij van het UFW.

Valentijnsdag
Het Anne van den Banfonds geeft al jaren talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden een beurs om in Wageningen te studeren. De actie met de spaarpotjes duurde tot Valentijnsdag. In de ingeleverde spaarpotjes zat 1100 euro. Van Ballegooij had graag een hogere opbrengst gehad. Toch noemt ze de actie, door de betrokkenheid van de mensen die van de actie wisten, een succes. 'Het mooiste zijn de reacties die we hebben gekregen. We hebben gemerkt dat de actie echt leefde onder studenten en medewerkers.'

We hebben gemerkt dat de actie echt leefde onder studenten en medewerkers
Arianne van Ballegooij

Zo hebben volgens Van Ballegooij studentes van Ceres 900 euro opgehaald met het verkopen van kalenders en wordt er een tennistoernooi georganiseerd, waarvan de opbrengst ook naar het Anne van den Banfonds gaat. 'We zochten een eenvoudige en laagdrempelige manier om studenten en medewerkers meer te betrekken bij het fonds en deze actie heeft dat losgemaakt.' Overigens zijn nog niet alle potjes ingeleverd. Van Ballegooij mist er nog een stuk of honderd. Dat betekent dat de opbrengst nog iets hoger kan uitvallen. 'Met dit geld kunnen we in ieder geval een student naar de eindstreep helpen.'

Het UFW heeft drie aanvragen voor geldelijke steun gekegen die het de komende tijd gaat beoordelen.