Nieuws - 1 januari 1970

Sortimentstuin blijft in Boskoop

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) garandeert dat de sortimentstuin in Boskoop tot eind 2008 wordt voortgezet. In de boomkwekerijsector was onrust ontstaan over de toekomst van de tuin, waarin 2500 verschillende soorten en cultivars staan. Wageningen UR gaat het onderzoekscomplex in Boskoop namelijk verkopen.

Sinds 1 januari 2006 zijn alleen de sortimentstuin en een regiokantoortje nog achtergebleven bij PPO Bomen in Boskoop. De onderzoekers zijn ingetrokken bij hun collega’s van PPO Bollen in Lisse. ‘Wij willen het complex in Boskoop nu verkopen en hebben als koper een projectbureau gevonden, dat de intentie heeft de tuin voort te zetten’, zegt Nico Dolmans, teamleider onderzoek bij PPO Bollen en Bomen.
De sectorcommissie Bomen van het Productschap Tuinbouw wilde echter harde garanties voor voorzetting van de tuin, omdat het er veel geld in zit. ‘We hebben nu met het projectbureau afspraken gemaakt waardoor de tuin in ieder geval tot eind 2008 blijft bestaan. Daarna zullen we er waarschijnlijk wat meer afstand van nemen’, aldus Dolmans.
PPO is betrokken bij de plannen rond Greenport Boskoop, het concept waarmee diverse partijen uit de regio dit centrum voor de boomteelt een nieuwe gezicht willen geven. De sortimentstuin wordt daarbij genoemd als mogelijke trekker van toeristen en leertuin voor studenten. Volgens Dolmans is de tuin uniek omdat het de enige plaats is waar je het belangrijkste Nederlandse verhandelbare assortiment aan bomen, struiken en vaste planten kunt vinden. ‘Het is het visitekaartje van de sector en wij willen ons ook na 2008 wel hardmaken voor voortzetting, maar daar zijn flinke kosten aan verbonden.’
De sortimentstuin is gesticht in 1985 en werd in 2003 nog feestelijk heropend. Sinds die tijd heet de tuin de Harry van de Laar Sortimentstuin, naar de in 1999 overleden Boskoopse tuinplantendeskundige. / GvM