Nieuws - 1 januari 1970

Sobere CAO voor instituten

De medewerkers van DLO gaan er volgend jaar marginaal op vooruit. De bonden en de raad van bestuur van Wageningen UR hebben op dinsdag 30 maart een akkoord gesloten waarin de medewerkers ongeveer één procent meer salaris krijgen. De nieuwe CAO gaat in op 1 april 2004.

Een echte salarisverhoging zit er dit jaar voor de DLO’ers niet in. In het Najaarsakkoord hebben de werkgevers en werknemers met de regering afgesproken dat de lonen dit jaar bevroren worden. Toch bevat de CAO wat kleine meevallers voor de medewerkers. De eindejaarsuitkering van 0,5 procent van het brutosalaris wordt structureel en de vergoedingsregeling voor woon-werkverkeer wordt verruimd.
De eindejaarsuitkering stond ook al in de oude CAO, maar de bonus was daarin afhankelijk van het financiële resultaat van de instituten. Vorig jaar hebben de medewerkers geen bonus gekregen, omdat de resultaten van veel instituten tegenvielen. Dit jaar zijn de medewerkers wel zeker van een extraatje met kerst. De bonus is in de nieuwe CAO niet langer afhankelijk van de financiële positie van DLO. De medewerkers kunnen nu rekenen op een bruto-premie van 0,5 procent van het salaris plus 200 euro.
Een kleine meevaller zit in de verruimde regeling voor woon-werkverkeer. Nu krijgen alleen medewerkers die tussen tien en dertig kilometer van hun werk wonen een vergoeding, in de toekomst krijgen ook mensen die dichter bij hun werk wonen een vergoeding van netto 7,2 cent per kilometer. Het aantal medewerkers dat in aanmerking komt voor een vergoeding stijgt door de nieuwe regels van 1700 naar 3700. Verder zal de compensatieregeling voor medewerkers die meer ziektekostenpremie moesten betalen na de verzelfstandiging van DLO niet in één keer worden beëindigd, zoals eerder afgesproken, maar in stappen.
De raad van bestuur van Wageningen UR heeft in de onderhandelingen vooral gestreefd naar maatregelen die de mobiliteit van het personeel bevorderen. Het bestuur wil dat DLO flexibeler wordt, en sneller kan inspelen op veranderingen in de markt. Onderzoekers zijn volgens het bestuur geneigd zich vast te bijten in een vakgebied. Om er voor te zorgen dat onderzoekers vaker overstappen naar een ander specialisme hebben de bonden en het bestuur afgesproken dat elke medewerker om de vier jaar een loopbaangesprek krijgt.
Verder wil de raad van bestuur af van het automatisme waarmee periodieke salarisverhogingen worden toegekend. De periodiek wordt daarom afhankelijk van het resultaat van het jaarlijkse functioneringsgesprek. Ook het nieuwe ‘demotiebeleid’ moet de organisatie flexibeler maken. Oudere medewerkers krijgen de mogelijkheid te kiezen voor een functie in een lagere salarisschaal. Zij krijgen dan wel de garantie dat de stap terug geen negatieve gevolgen heeft voor hun pensioen. Vice-voorzitter ir. Kees van Ast is tevreden over het bereikte akkoord. ,,Gegeven de beperkte ruimte hebben we toch een goed, samenhangend pakket weten samen te stellen.’’ Ook Abvakabo-onderhandelaar Arno Lammeretz is te spreken over het akkoord. ,,Wij zijn blij dat we in ieder geval geen verslechtering hebben moeten accepteren. We denken dat dit gezien de moeilijke financiële situatie van DLO het maximaal haalbare is.’’ De vakbonden gaan het akkoord nog voorleggen aan hun leden. | K.V.