Nieuws - 29 september 2011

Slingerland: naar eer en geweten gehandeld

Vragen over betrokkenheid echtgenote bij organisatie Groene Golf. Green Alert: 'Ze is er niet voor betaald'.De Groene Golflengte is een initiatief van ESG-directeur Kees Slingerland dat twee weken terug plaats vond in en om het gebouw van Radio Kootwijk. Een week lang stond in workshops en discussies het natuurbeleid in ons land centraal. Het evenement werd inhoudelijk opgezet door Alterra, de logistieke organisatie was in handen van Green Alert. Onder die noemer opereert een samenwerkingsverband van drie communicatie- en organisatiespecialisten. Eén van de drie is Janneke Slingerland, de vrouw van de ESG-directeur.
Slingerland bevestigt dat hij Green Alert heeft gevraagd de organisatie op zich te nemen. 'Maar wel voor eigen rekening en risico en op de aperte voorwaarde dat mijn vrouw daarbij niet actief zou zijn. Op wat hand- en spandiensten na is dat ook niet gebeurd.' Slingerland benadrukt bovendien dat hij Green Alert heeft benaderd als voorzitter van de stichting Triënnale Apeldoorn. Of en hoeveel Green Alert aan de klus verdient, is volgens Slingerland nog niet duidelijk. Dat hangt af van een subsidieverzoek van 15.000 euro bij de gemeente Apeldoorn.
Pragmatisme
Volgens Slingerland is De Groene Golflengte in zekere zin een vervolg op de Triënnale Apeldoorn, een groot landschapscultuurfestival in 2008. Toen een nieuwe Triënnale niet mogelijk bleek, zette Slingerland met Alterra De Groene Golflengte in de steigers. De keuze voor Green Alert is volgens de ESG-directeur op pragmatisme gebaseerd.
In een artikel in de Stentor (kop: De Groene Golf begint in Oosterhuizen) wordt Slingerlands vrouw opgevoerd als één van de drie organisatoren. Maar volgens Hanneke Stegeman van Green Alert is belangenverstrengeling niet aan de orde. 'Het was allemaal kort dag en er was weinig budget. Janneke was daarbij een handige kracht. Maar ze is er niet voor betaald.'
Directeur Slingerland vindt dat hem geen blaam treft. 'Je kunt je de vraag stellen of we de klus bij meer bedrijven aan hadden moeten bieden. Maar het moest snel en dit was voor ons de beste optie. Green Alert heeft goede contacten in de omgeving van Apeldoorn. In mijn beleving is dit clean.'