Nieuws - 14 juni 2001

Scriptieprijs voor studenten landgebruiksplanning

Scriptieprijs voor studenten landgebruiksplanning

Nieuwbouwwijken kunnen identiteit ontlenen aan de cultuurhistorische waarden van het landschap waarin ze gebouwd worden. Dat is een belangrijke conclusie uit de scriptie van de inmiddels afgestudeerde landgebruiksplanners Ir. Caroline Brunekreef en Ir. Erwin van Egmond, die door de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (bnSP) op 14 juni bekroond wordt met de eerste prijs.

De studenten stuurden hun scriptie `Historisch perspectief in opbouw; het toepassen van cultuurhistorie in stadsuitbreiding' in op aanraden van ??n van hun begeleiders, prof. dr. Arnold van der Valk.

Van Egmond legt uit dat cultuurhistorie zich laat omschrijven als `de objecten, sporen, patronen en structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld van de historische situatie of ontwikkeling van een gebied kunnen geven'. Van Egmond: "Aan de hand van drie bestaande nieuwbouwprojecten en een voorbeeldproject in het Westland hebben we 'de methode van de Rode Draad' ontwikkeld. Daarmee onderzoek je de onstaans- en bewoningsgeschiedenis van een gebied, bepaalt in hoeverre deze karakteristiek voor het gebied is en trekt deze lijn door. Je moet misschien wel moeite doen om de geschiedenis te achterhalen, maar het is ook een bron van inspiratie. In het Westland zou je bijvoorbeeld het vroegere gebruik van de waterwegen mee kunnen nemen in de plannen voor de woonwijk." De studenten vinden dat er ook rekening mee moet worden gehouden hoe toekomstige bewoners tegen cultuurhistorische objecten en de inrichting van het gebied aankijken. "De cultuurhistorische waarden moeten daadwerkelijk deel gaan uitmaken van de woonwijk en geen museumfunctie hebben, anders geeft het geen meerwaarde", aldus Van Egmond.

De scriptie van Van Egmond en Brunekreef eindigde samen met de scriptie van een student uit Delft op de eerste plaats en werd beloond met 2500 gulden, een lidmaatschap van de bnSP en een oorkonde. De prijs wordt op 14 juni in Amsterdam op de ledenvergadering van de bnSP uitgereikt. | Y.d.H.