Nieuws - 12 september 2002

Schoner grondwater dankzij vrijwillige afspraken

Schoner grondwater dankzij vrijwillige afspraken

Vrijwillige afspraken tussen boeren en waterleidingbedrijven in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Scandinavi? hebben geleid tot schoner grondwater. De Zuid-Europese landen lopen op dit gebied ver achter, blijkt uit een uitgebreid onderzoek van het LEI, de Universiteit van Dortmund en het Engelse Water Research Centre.

Door maatregelen te nemen bij de bron van de vervuiling, kan men met relatief lage investeringen de vervuiling beperken of zelfs de kwaliteit van het grondwater opkrikken, is de achterliggende gedachte van de milieuovereenkomsten tussen boeren en waterleidingbedrijven. Meer dan veertig casestudies hebben nu het bewijs geleverd. Het LEI heeft de studies geco?rdineerd voor de Benelux-landen, Denemarken, Finland en Zweden.

In Nederland gaat het om ongeveer 1500 boerenbedrijven, in zowel Frankrijk en Duitsland om meer dan 30.000, in de Scandinavische landen gaat het om enkele honderden. Deze bedrijven nemen maatregelen rond bemesting en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen. De boeren introduceren op hun land bijvoorbeeld bufferzones waar niet bemest en gespoten wordt, zetten akkerland om in grasland en bos, en verminderen het gebruik van pesticiden. De meeste milieuovereenkomsten lopen nu al meer dan vijf jaar.

Met name in Duitsland is de grondwatervervuiling effectief teruggedrongen door de vrijwillige maatregelen van boeren. "Er zijn meerdere landbouwgebieden in Duitsland waar de nitraatgehaltes in het grondwater in een periode van 10 jaar behoorlijk gedaald zijn, zegt projectleider dr. Floor Brouwer van het LEI. In de omgeving van K?ln is bijvoorbeeld de nitraatconcentratie in het grondwater zodanig afgenomen dat de drinkwaternorm weer wordt gehaald.

In Zuid-Europese landen heeft men weinig ervaring met de genoemde milieuovereenkomsten. De verklaring ligt hem onder andere in het feit dat boeren te veel financi?le compensatie willen, en dat het juridisch niet mogelijk is om de kosten van de maatregelen te verrekenen in een hogere waterprijs, stellen onderzoekers van het LEI en hun Duitse en Engelse collega's | H.B.