Wetenschap - 27 juni 2002

Scherpe daling aantal landbouwbedrijven

Scherpe daling aantal landbouwbedrijven

Het aantal land- en tuinbouw bedrijven is het afgelopen jaar sneller gedaald dan voorheen. In 2001 waren er vijf procent minder bedrijven dan het jaar ervoor. Vooral in de intensieve varkenshouderij zijn veel bedrijven be?indigd.

Dat meldt het LEI in zijn jaarlijkse landbouw-economisch bericht, waarin het landbouwcijfers presenteert over het afgelopen jaar. Het Landbouw-Economisch Instituut verklaart de sterke daling door de matige resultaten die veel bedrijven geboekt hebben. Tegelijkertijd stegen de grondprijzen, waren er opkoopregelingen van de overheid en was er voldoende werk buiten de landbouw. Voor veel boeren waren dit de redenen om het bedrijf te be?indigen, of om het bedrijf niet van de ouders over te nemen.

Tegenover de sterke daling van het aantal bedrijven staat dat veel bedrijven die wel voortgezet werden in omvang groeiden. Daardoor is de totale landbouwproductie nauwelijks afgenomen, aldus het LEI. Toch gingen de gezinsinkomens in veel sectoren opnieuw achteruit. Vooral varkenshouders zagen hun inkomen fors kelderen doordat tijdens de mond- en klauwzeercrisis de afzet werd geblokkeerd en de prijzen daalden. Akkerbouwers daarentegen zagen hun inkomen verbeteren na twee zeer slechte jaren.

De landbouw werd het afgelopen jaar een stuk schoner. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen daalde. Ook de ammoniakuitstoot daalde, mede door inkrimping van de veestapel. De stikstof- en fosfaatoverschotten per hectare veranderden in de jaren negentig maar weinig, maar van 1999 op 2000 daalden ze aanzienlijk. | J.T.

Zie www.lei.dlo.nl/publicaties/rapporten