Nieuws - 1 januari 1970

Scheffer krijgt Amerikaanse prijs

Prof. Marten Scheffer van de leerstoelgroep Aquatische Ecologie heeft onlangs de Sustainability Science Award gekregen van de Ecological Society of America.

Samen met zijn Amerikaanse collega's Carl Folke, Steve Carpenter, Jon Foley and Brian Walker schreef Scheffer in oktober 2001 in Nature een wetenschappelijk artikel over plotselinge, catastrofale veranderingen in ecosystemen. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan wetenschappers die baanbrekende publicaties schrijven over ecosystemen en regionale duurzaamheid door integratie van ecologische en sociale wetenschappen. Scheffer paste in 2003 zijn systeemmethode toe op de publieke opinie, waarbij hij concludeerde dat dwarse denkers nodig zijn om grote problemen als klimaatverandering en milieuvervuiling aan te pakken. | M.W.