Organisatie - 5 juli 2010

Scepsis over komst bestuurscentrum

Het personeel van ESG heeft twijfels over de komst van het bestuurscentrum naar Atlas. ESG moet daardoor flink inschikken. De vraag is of het allemaal wel past.ESG-directeur Kees Slingerland zegt van wel. Hij wijst daarbij op berekeningen die door een extern bureau zijn gemaakt. 'Onze bevolking, inclusief het Isric, past volgens de geldende normen ruim binnen de drie ESG-gebouwen minus de bovenste drie verdiepingen van Atlas.' Slingerland zei dat vandaag tijdens een personeelsbijeenkomst van ESG over de komst van het bestuurscentrum.
Korting 
Maar daarmee is lang niet de kou uit de lucht. Een flink deel van het personeel plaatst forse vraagtekens bij de gemaakte rekensommen. De ESG-directie gebruikt niet alleen de gangbare norm van 8,5 vierkante meter per fte, maar legt daar een korting van dertig procent bovenop. Dat kan volgens Slingerland omdat niet iedereen op elk moment aanwezig is. Slingerland ontkent overigens dat de berekeningen gebaseerd zijn op het concept van Het Nieuwe Werken. In dat concept, waar Wageningen UR mee wil gaan werken, wordt veel ruimte bespaard door te flexwerken.
Weinig informatie
De ondernemingsraad van ESG deelt de twijfels van de achterban. De or is gevraagd donderdag met een advies over de voorgenomen verhuizing te komen. Maar dat zit er volgens voorzitter Kees van Diepen niet in. Volgens hem beschikt de or over te weinig informatie om tot een goed advies te komen. De or wil in ieder geval het externe onderzoek zien waar de Raad van Bestuur zich op baseert. 'Maar ik spreek nu op persoonlijke titel, want we moeten daar samen met de or van het bestuurscentrum nog over beslissen.'
Kantine
Volgens Slingerland levert de komst van het bestuurscentrum structureel meer dan een half miljoen euro besparing per jaar op. Dat geld wordt onder andere ge├»nvesteerd in een nieuwe entree tussen Gaia en Lumen ten behoeve van het Isric. Daarover loopt op dit moment ook een adviesaanvraag bij de or. Het is overigens nog maar de vraag of de architecten van Gaia en Lumen akkoord gaan met vergaande veranderingen of toevoegingen aan hun ontwerpen. Dat is nog niet uitgezocht. Slingerland wil bovendien werk maken van een langgekoesterde wens van een eigen ESG-kantine.