Nieuws - 13 september 2001

Satellietbeelden helpen hydrologen voorspellen

Satellietbeelden helpen hydrologen voorspellen

Hydrologen kunnen hun modellen sterk verbeteren door er satellietgegevens aan te koppelen. Dit bleek tijdens een workshop in Wageningen op 3, 4 en 5 september, met deelnemers van ondermeer NASA, Princeton University en Wageningen Universiteit.

Toponderzoekers in de hydrologie en meteorologie wisselden inzichten uit over een techniek die satellietgegevens over watersystemen op een juiste manier aan een computermodel kan koppelen: de zogenoemde data-assimilatietechniek. Hydrologen kunnen met deze interpolatiemethode uit de meteorologie met grotere betrouwbaarheid overstromingen en andere fenomenen voorspellen.

Mede-organisator van de workshop prof. dr. ir. Peter Troch, hoogleraar Hydrologie en kwantitatief waterbeheer: "Hydrologen moeten nu bij hun afvoermodellen een grote mate van onzekerheid toelaten. Alle technieken die de modellen betrouwbaarder maken zijn dan ook welkom. De data-assimilatietechniek wordt al lange tijd met succes toegepast in de meteorologie en oceanografie, maar biedt ook grote mogelijkheden in de hydrologie."

Tijdens de workshop bleek dat ondermeer hydrologen van Massachussets Institute of Technology, Princeton University, Wageningen Universiteit en NASA vergevorderd zijn in de toepassing van data-assimilatietechnieken voor het verbeteren van hydrologische modellen. Zij verwachten dat de techniek ook klimaat- en weermodellen kan verbeteren.

De Wageningse sectie Waterhuishouding voert in samenwerking met de TU Delft, de universiteit van Luik en het Koninklijke Meteorologische Instituut van Belgi? een Europees onderzoeksproject uit naar toepassing van data-assimilatietechnieken ten behoeve van afvoermodellen voor de Maas en de Oder. | H.B.