Nieuws - 1 januari 1970

Salmonella te bestrijden in varkenshouderij en -slachterij

De salmonellabesmetting van varkensvlees is het beste terug te dringen door maatregelen te nemen in het houden en slachten van vleesvarkens. Dit blijkt uit promotieonderzoek van ir Monique van der Gaag, waarin resultaten van een economisch en epidemiologisch model gecombineerd werden.

Hoewel salmonellabesmetting door consumenten vooral geassocieerd wordt met pluimveeproducten, komt ongeveer een kwart van de gevallen op rekening van varkensvlees. Het is daarom van belang om salmonellabesmetting in de hele varkensvleesketen te beheersen, vindt Van der Gaag. ,,Ik vind dat je als producent de plicht hebt zo veilig mogelijk vlees te leveren. Salmonellavrij varkensvlees is echter wel heel moeilijk te realiseren''.
Salmonella komt voor op negentig procent van de varkensbedrijven, maar lang niet ieder varken dat in aanraking komt met de bacterie zal na het slachten besmet vlees opleveren. Naar schatting is nu ongeveer twee procent van de karkassen besmet met de salmonellabacterie, wat betekent dat er jaarlijks meer dan 350.000 besmette karkassen richting de consument gaan.
Van der Gaag onderzocht de kosteneffectiviteit van beheersstrategieƫn in verschillende schakels van de vleesketen. Als gekeken wordt naar de gehele keten, dan leveren maatregelen in de houderij en slachterij relatief het meeste resultaat op. De totale kosten van het pakket beheersmaatregelen in de vier schakels - houderij, transport, wachtruimte en slachterij - is gemiddeld 5,5 euro per varken, ongeveer vier procent van de totale productiekosten van een varken. Volgens Van der Gaag een 'aanzienlijk bedrag, want de marges in deze sector zijn klein'.
De sector gaat de salmonellabestrijding nu daadwerkelijk aanpakken in de twee genoemde schakels. ,,Dat komt niet alleen door mijn onderzoek, ook in Denemarken bleek dat hier de meest winst te behalen valt'', aldus Van der Gaag. Dilemma blijft wel dat een klein deel van de deelnemers in een schakel een onevenredig negatief effect kan hebben op het uiteindelijke ketenresultaat. |
G.v.M.

Ir Monique van der Gaag promoveert 16 januari bij prof. Ruud Huirne, hoogleraar Economie van diergezondheidszorg en voedselveiligheid en prof. Paul van Beek, hoogleraar Operationele research en logistiek.