Nieuws - 7 juli 2011

Salaris Dijkhuizen blijft gelijk

Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen ontving in 2010 276 duizend euro aan loon, dat is 1500 euro minder dan het jaar daarvoor.

Zijn pensioenlasten zijn toegenomen zodat zijn totale bezoldiging gelijk blijft: 351 duizend euro. Dat staat in het jaarverslag over 2010. Bij zijn herbenoeming in maart 2010 heeft de Raad van Toezicht afgesproken dat zijn bonus in vier jaar teruggebracht wordt van dertig naar tien procent. Door stijgende pensioenverplichtingen zijn de kosten voor de andere twee bestuurders met duizend euro toegenomen: 276 duizend voor Martin Kropff en 263 duizend voor Tijs Breukink.