Nieuws - 7 januari 2020

Ruiming MKZ-dieren was terecht

tekst:
Roelof Kleis

De grootschalige ruiming van dieren in Kootwijkerbroek in 2001 vanwege de uitbraak van MKZ was terecht. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

© Shutterstock

Met die uitspraak, bijna twintig jaar na dato, komt een einde aan een langslepend conflict tussen gedupeerde boeren en het ministerie van LNV. Inzet was de rechtmatigheid van het besluit destijds om tot ruiming over te gaan van in totaal 60.000 dieren. Het ministerie besloot daartoe na vaststelling van het MKZ-virus (mond- en klauwzeer) door het toenmalige WUR-instituut ID-Lelystad (nu Wageningen Bioveterinary Research).

Een deel van de gedupeerde boeren heeft dat besluit van meet af aan aangevochten. Volgens de boeren zijn er fouten gemaakt in het lab en had het besluit tot ruiming van koeien, varkens en schapen niet mogen worden genomen. Het CBb maakt met de huidige uitspraak een einde aan die onduidelijkheid. Volgens het CBb zijn er weliswaar procedurele fouten gemaakt, maar staat de vaststelling van MKZ buiten kijf.