Nieuws - 1 januari 1970

Ruimen

Ruimen

Ruimen


De kritiek op minister Cees Veerman zwelt aan nu de vogelpest ook in
Limburg is uitgebroken. Veerman zou te laks zijn geweest met ingrijpen.
Ruimingen in een groter gebied zouden de ziekte wel tot staan hebben
gebracht. Terechte kritiek?

Prof. Mart de Jong, hoogleraar Veterinaire epidemiologie en onderzoeker bij
ID-Lelystad,

,,Het ministerie heeft gedaan wat het kon. Wij hebben op grond van onze
berekeningen gezegd dat het vooral aankomt op de snelheid waarmee in de
onmiddellijke nabijheid van een besmet bedrijf geruimd wordt. Verdachte
bedrijven zouden binnen 24 uur geruimd moeten worden en bedrijven in de
éénkilometerzone binnen 48 uur. Dat werd in het begin zeker niet gehaald,
en zelfs nu vaak niet. Een drie kilometerzone rond besmette bedrijven was
niet de oplossing geweest. Dan duurt het alleen maar langer voordat je de
haard hebt aangepakt. Je moet bedenken dat de vogelpest is uitgebroken in
het gebied met de hoogste dichtheid van pluimveebedrijven. Er wordt wel
gezegd dat er in De Peel meer kippen zitten, maar de dichtheid van
bedrijven is rond Barneveld het hoogst van heel Nederland. Er zitten daar
gemiddeld zo’n twaalf bedrijven binnen een straal van een kilometer. Het is
al heel moeilijk om die binnen 48 uur te ruimen, laat staan als je de
straal nog groter maakt.
Ik denk dat Veerman terecht naar transport wijst als oorzaak van de
doorbraak naar Limburg. Waarschijnlijk is de sprong van het vogelpestvirus
naar Limburg veroorzaakt door contacten via personen of vervoermiddelen,
waarschijnlijk professionele contacten. Dat het virus daar tot nu toe
alleen gevonden is bij kalkoenbedrijven wijst daarop.
Het is niet erg waarschijnlijk dat we er ooit achterkomen hoe het precies
is gegaan omdat mensen uiteraard niet de schuld voor de epidemie op zich
willen nemen. Voor de wetenschap is dat jammer, met de juiste informatie
zouden we onze modellen kunnen verbeteren. Bij de MKZ-epidemie was er een
vergelijkbare sprong. Toen dook het MKZ-virus ineens op in Friesland. We
zijn er ook toen nooit achtergekomen hoe dat is gegaan. Dat is jammer. Het
principe achter de verspreiding kennen we namelijk nog niet. In de modellen
werken we met een statistisch model. We rekenen daarin met een kans dat een
buurbedrijf van een besmet bedrijf getroffen wordt. Hoe die overdracht in
de praktijk in zijn werk gaat is nog niet duidelijk.
Maar goed, met onze modellen en zelfs met de wijsheid achteraf denk ik niet
dat Veerman meer had kunnen doen om de epidemie te beperken. De enige
maatregel die wellicht effect had gehad was het totaal afgrendelen van de
Gelderse Vallei, waarbij het leger elk voertuig controleert. Alleen dat
soort zeer draconische maatregelen hadden misschien effect gehad.’’ |
K.V.