Nieuws - 31 oktober 2013

‘Ronald Plasterk lijkt me ook niet verkeerd’

tekst:
Gaby van Caulil

Ook Marco Hoffman wijst erop dat de nieuwe leider universiteit en DLO verder moet integreren: daar zit onze kracht. En hij moet passen in het team met Kropff en Breukink. De namen? Fresco en Plasterk.

De nieuwe leider moet passen in het huidige team van het College van Bestuur, met Martin Kropff (een goede luisteraar) en Tijs Breukink (financieel sterk). Hij of zij moet behalve standvastig zijn en visie hebben, vooral charisma en oog hebben voor de menselijke maat. Dat is geen gemakkelijke taak

We moeten de koers doorzetten die in is geslagen. De voorzitter moet Wageningen UR als life sciences-instituut verder op de kaart kan zetten. Daarbij zullen goede relaties met het bedrijfsleven steeds belangrijker worden. Hier zit de markt en zal een groot deel van de omzet vandaan gehaald moeten worden. Dat vergt ook zeer behendig manoeuvreren, denk aan de maatschappelijke kritiek op vermeende belangenvestrengeling.

De nieuwe voorman moet zorgen voor een betere integratie van universiteit en DLO, van zowel fundamenteel als toegepast en maatschappelijk gestuurd onderzoek. Dit is juist de kracht en de meerwaarde van Wageningen UR. Hier is ook nog verbetering te halen, de samenwerking kan beter. Op dit moment gaat het goed bij de universiteit maar instituten als het LEI en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving zitten in super zwaar weer. Als je een goede eenheid bent, moet je elkaar helpen. De universiteit zou bijvoorbeeld gastcolleges of onderzoek van DLO kunnen inhuren. Op dit moment zijn DLO en universiteit nog te gesloten units.

Ik heb geen voorkeur voor een vrouw boven een man. We zoeken de beste. Louise Fresco wordt veel genoemd en voldoet aan de belangrijke criteria. Ronald Plasterk lijkt me ook niet verkeerd. Maar misschien hebben we wel iemand met meer ervaring in bedrijfsleven.