Nieuws - 19 juni 2008

‘Roker krijgt emmer water over zich heen’

‘We hebben het rookverbod helemaal uitgeplozen om een ontsnappingsgaatje te vinden, maar dat is er niet’, zegt Frank Leistra van Osiris. Het algemene rookverbod in de horeca dat op 1 juli ingaat, geldt ook voor studentenverenigingen. Rokende leden van Ceres, Unitas, KSV, SSR-W en Nji Sri in Wageningen, Quercus in Arnhem, Arboricultura in Velp en Osiris in Leeuwarden kunnen straks alleen nog buiten of in aparte rookhokken terecht.

nieuws_2332.jpg
Van de acht verenigingen die verbonden zijn aan Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein, sturen in ieder geval Ceres, Unitas en Arboricultura rokers zonder pardon de straat op. ‘Dit is het makkelijkst en duidelijkst. Er wordt nog wel over een rookruimte gedacht, maar gezien alle regels lijkt ons dat toch lastig’, verklaart Juri van Dolderen van Ceres. Hij schat dat ongeveer een op de acht Ceresleden rookt.
De soos van Arboricultura biedt geen ruimte voor een apart rookhok, maar er is goed nagedacht over de consequenties van het buiten roken. ‘We zetten buiten staande asbakken neer en op drukke avonden plannen we meer mensen in op het rooster. Die kunnen buiten de boel in de gaten te houden om de overlast voor de buurt minimaal te houden’, vertelt voorzitter Joris Broekman.
Ook bij Unitas wordt gevreesd voor de drukte buiten. Volgens Astrid van de AID-commissie rookt ongeveer veertig procent van de leden en bezoekers. ‘Ik ben wel een beetje bang dat er mensen moedwillig binnen blijven roken. Daar moeten we dan wat tegen doen. En mocht er buiten een vechtpartij ontstaan, dan bellen we de politie.’
Tot nu toe was blowen ook toegestaan bij Unitas. Ze zijn er nog niet uit of dat nu wordt verboden. In de nieuwe wet mag je namelijk nog wel een waterpijp roken of een joint zonder tabak. Astrid: ‘Maar het is de vraag of dat te handhaven is. Je kunt zo’n joint moeilijk openbreken.’
Bij Nji Sri en Quercus moeten de rokers in eerste instantie ook naar buiten, maar de mogelijkheden voor een extra rookruimte worden nog bekeken. Roken voor de deur is voor de ongeveer twintig procent rokende leden van Nji Sri bovendien uit den boze vanwege de buren, meldt sociëteitsvoorzitter Niek Vos.
SSR-W en Osiris maken aparte rookruimtes. Bij SSR, waar maar vijf procent van de leden rookt, hebben ze sigarenrokende disputen. Uiteindelijk was het bouwen van de ruimte ‘helemaal geen gedoe’, aldus voorzitter Merel Doijer. Voor minder dan duizend euro is er voor ventilatie gezorgd, een extra muurtje gebouwd en een raampje gemaakt zodat er toezicht gehouden kan worden.
Bij Osiris rookt ongeveer de helft van de leden. In de vakantie gaan ze een hok timmeren. Horecafunctionaris Frank Leistra: ‘Beetje hout en een likje verf, dat is zo gebeurd. Als we een gaatje in het plafond boren hebben we meteen aansluiting op het ventilatiekanaal van de wc’s.’ Het personeel hoeft het rookhok niet in, vertelt hij. ‘Er mag alleen gerookt worden, voor bier en gezelligheid moet je er niet zijn.’
Alleen KSV St. Franciscus kiest voor een gedeeltelijk rookverbod. Op open feesten mag niet gerookt worden, maar op ledenavonden wordt een stuk kroegzaal afgeschermd als rookruimte. ‘Bij open feesten kijken we nog even hoe het loopt. Als het nodig is, wordt de mensa of de zaal boven aangewezen als rookruimte. Er worden namelijk bijna geen eisen aan de rookruimte gesteld’, stelt Pim Keijsers van het bestuur.
Op twee feesten van SSR-W gold al een rookverbod om de bezoekers voor te bereiden. Doijer: ‘Dat ging heel soepel.’ Het rook-je-rot-feest, met rookkanon, van Nji Sri op donderdag 19 juni is ook bedoeld om mensen alvast voor te bereiden. En Arboricultura heeft van 30 juni op 1 juli het laatste rookfeest. ‘Om twaalf uur mag er niet meer gerookt worden. Wie dan nog een sigaret opsteekt, krijgt een emmer water over z’n hoofd’, vertelt Broekman.
Omdat in gewone horecagelegenheden ook niet meer gerookt mag worden, zullen mensen er snel aan wennen, is de algemene verwachting bij de verenigingen. Vanwege het instellen van het verbod voor de zomervakantie, hopen ze dat de nieuwe studenten er met de Algemene Introductie Dagen ook al aan gewend zijn. Voor een grote daling van bezoekersaantallen is niemand bang. De niet-rokende leden vinden het vooruitzicht van schonere lucht over het algemeen prettig en de rokers zien in dat het niet anders kan.
Volgens voorzitter Jessica van Zetten van Quercus betekent het verbod wel een achteruitgang van de gezelligheid. ‘Je krijgt twee aparte groepen’, vreest ze. Maar Broekman van Arboricultura merkt op: ‘Voor de meeste mensen geldt dat ze het prettig vinden dat ze de volgende dag hun shirt nog eens kunnen aantrekken. Dat stinkt dan niet meer.’