Nieuws - 24 januari 2017

‘Roer moet drastisch om in voedselsector’

tekst:
Albert Sikkema

Onderzoekers van Wageningen University & Research pleiten voor een radicale aanpassing van ons dieet en de voedselproductie ten behoeve van klimaat en gezondheid. Hun visie toont grote overeenkomsten met het rapport ‘Wat ligt er op ons bord?’ dat het RIVM vandaag presenteerde.

<illustratie: Geert-Jan Bruins>

Het RIVM loopt met het rapport vooruit op de Voedseltop van komende donderdag in Den Haag, waar overheid en bedrijfsleven overleggen over een nieuw integraal voedselbeleid. In het rapport pleit het RIVM voor een aanpak waarin de duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van ons voedsel worden afgewogen en elkaar kunnen versterken. De overheid zou een actieve rol moeten aannemen en ervoor moeten zorgen dat Nederlanders gemiddeld minder eten en een dieet ontwikkelen met minder dierlijke producten, frisdrank en alcohol. Zo’n dieet zal zorgen voor minder chronisch zieken en een lagere milieubelasting, aldus het RIVM.

Circulaire agrosector
WUR-onderzoekers bepleiten eenzelfde omslag. Onze voedselproductie moet radicaal veranderen om te voldoen aan gestelde doelen op het gebied van klimaat en gezondheid, zo viel begin januari te beluisteren tijdens twee maatschappelijke debatten van WUR. Tijdens het Agrodebat in Spijkenisse hield WUR-econoom Hans van Meijl een pleidooi voor een klimaat-neutrale en circulaire agrosector. Om iedereen in de toekomst te kunnen voeden in een duurzame wereld met beperkte temperatuurstijging, moeten we niet meer ontbossen, geen voedsel meer verspillen, minder vlees eten in de rijke landen en werken aan een hoge landbouwproductiviteit per hectare, aldus Van Meijl.

Algemeen directeur Martin Scholten van de Animal Sciences Group pleitte op zijn beurt voor een radicale omslag naar een klimaatneutrale voedselproductie. Tijdens het Nieuwjaarscafé van Schuttelaar & Partners en WUR in Den Haag stelde hij dat we toe moeten naar voedselproductie in gesloten kringlopen, waarin we efficiënt en beter voedsel produceren en mest volledig benutten als waardevolle groene grondstof.

Voedselbeleid
Van Meijl en Scholten hebben met hun uitlatingen een voorschot genomen op het integrale voedselbeleid dat vier ministeries donderdag op de voedseltop zullen presenteren. Duidelijk is dat zo’n voedselstrategie volgens hen over veel méér moet gaan dan over landbouw en economie. De smeltende ijskappen en de obesitasepidemie moeten mede ons dieet gaan bepalen.

Lees hier het volledige artikel 'Pleidooi voor radicaal andere landbouw'