Nieuws - 29 juni 2017

Roep om discussie over groei

tekst:
Roelof Kleis

Er is een fundamentele discussie nodig over de groei van de universiteit. Dat zegt de nieuwe Dean of Education Arnold Bregt. Hij krijgt daarin steun van de Student Council.

© Paul Gerlach

Bregt doet zijn oproep in een gesprek met Resource over de aanhoudende groei van de universiteit en de problemen die dat met zich meebrengt. Resource deed onlangs onderzoek naar de gevolgen van die groei op het onderwijs en het onderwijzend personeel. ‘Groei is heel lang iets positiefs geweest, iets waar we met zijn allen trots op waren’, zegt Bregt. ‘Maar het huidige onderwijsmodel loopt tegen de grenzen van de mogelijkheden aan.’

Ongezond
Kern van het probleem is dat de staf niet is meegegroeid met de studentenaantallen. Volgens cijfers van de VSNU is de docent-student ratio in tien jaar tijd meer dan verdubbeld: van een op zeven naar een op vijftien.. Elke docent heeft dus gemiddeld twee keer zoveel studenten les en begeleiding. Dat leidt tot ongezonde en niet duurzame werkdruk. Het Wageningse onderwijsmodel met veel contact tussen docent en student staat volgens Bregt op de tocht. ‘We kunnen het ons niet meer veroorloven om over de hele linie zo intensief les te geven als we gewend zijn.’

Studenten klagen volop over zaken als te grote groepen en de moeite die het kost om een thesisplek te vinden
Ellen de Jong (VeSte)

De oproep van de nieuwe onderwijsbaas wordt krachtig ondersteunt door de Student Council. De drie studentenfracties VeSte, CSF en S&I gaan in het volgende overleg (4 juli) met rector Arthur Mol het groeiprobleem aankaarten. ‘Wij willen vragen om maatregelen te nemen met betrekking tot de groei’, zegt VeSte-woordvoerder Ellen de Jong. ‘Wij zijn als studentenraad al geruime tijd met dit onderwerp bezig. Studenten klagen volop over zaken als te grote groepen en de moeite die het kost om een thesisplek te vinden.’

Visie
‘De hoge werkdruk bij docenten tast de kwaliteit van het onderwijs aan’, voegt Ties Terlouw (CSF) daaraan toe. De studenten hebben de groeiproblematiek al diverse keren bij rector Arthur Mol op tafel gelegd. Tot nu toe tevergeefs. De Jong: ‘Maar met het onderzoek van Resource hebben we nu ook cijfers om onze zorgen te onderbouwen. Wij staan vierkant achter de oproep die Arnold Bregt doet. De universiteit heeft een visie op groei nodig.’

Het Strategisch Plan geeft volgens de studenten nauwelijks richting aan de groei. De Jong: ‘Het is allemaal vaag en weinig concreet. Dat plan heeft bovendien maar een reikwijdte van vier jaar. Wij moeten verder kijken.’ ‘De universiteit komt uit een periode rond de eeuwwisseling waarin de boel bijna bankroet was’, vult Terlouw aan. ‘Groei is daarom altijd omarmt. Je voelt dat dat meespeelt als je het onderwerp groei aankaart.’ De Jong: ‘Er zou al heel wat gewonnen zijn als de raad van bestuur het probleem onderkent.’

Lees verder: