Nieuws - 1 januari 1970

RIVO-directeur promoveert op watervlo

Drs Martin Scholten, directeur bij het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO) in IJmuiden promoveert maandag 20 december aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de eetlust van watervlooien.

‘Er wordt hier wel eens meewarig gekeken. Maar watervlooien zijn vooral visvoer en als zodanig toch belangrijk voor de visserij. Ook in de Noordzee is de afname van de visstand misschien wel terug te voeren op de afname van roeipootkreeftjes door verontreiniging. Dan zit je toch weer dicht bij mijn promotie-onderwerp’, zegt Scholten.
Ongewenste algenbloei in vervuild water kan uitstekend worden teruggedrongen door watervlooien, stelt hij in het proefschrift dat hij maandag in Amsterdam verdedigt. Watervlooien zijn echter wel zeer gevoelig voor verontreiniging van het water door bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, gevoeliger dan vis of de algen zelf. Ze gaan zelfs al minder algen eten zonder dat de invloed van de verontreiniging merkbaar is op het overleven of de voortplanting van deze vlooien. Deze verminderde eetlust staat bekend als 'toxic anorexia'.
Aan de hand van een veldstudie waarbij het eten van algen door watervlooien werd gemeten in het Amstelmeer toont Scholten aan dat een verstoorde begrazing van algen de oorzaak is geweest van de permanente algenbloei in de jaren negentig. / GvM