Nieuws - 1 januari 1970

Rioolzuivering in Tanzania kan decentraal

Rioolzuivering in Tanzania kan decentraal

Rioolzuivering in Tanzania kan decentraal


Het rioolsysteem in Tanzania is hopeloos verouderd en bereikt slechts een
klein deel van de bevolking. Om de groeiende afvalhopen en watervervuiling
aan te pakken zou de overheid moeten investeren in kleinschalige,
decentrale waterzuiveringsinstallaties en een gedegen controlesysteem. Dat
zegt dr Shaaban Mgana, die op 8 januari promoveerde bij prof. Gatze
Lettinga, hoogleraar in de anaërobe zuiveringstechnologie en hergebruik van
afvalstoffen.

Het rioolstelsel verkeert in zo'n slechte staat dat het weinig zin heeft er
meer geld in te investeren, stelt Mgana. Hij wijst erop dat tussen 1986 en
1990 groot onderhoud is gepleegd aan het riool in Dar es Salaam, de
grootste stad in Tanzania. Maar nu zijn de rioolbuizen weer verstopt en het
systeem verkeert weer in dezelfde staat als voor 1986. De grote stroom
huishoudelijk afvalwater komt uiteindelijk in riviertjes en in zee terecht.
De onhygiënische toestanden leiden tot ziekten als cholera.
In Dar es Salaam en andere steden is minder dan tien procent van de
inwoners aangesloten op de riolering. De hoge operationele en
onderhoudskosten maken de rioolsystemen onrendabel, zegt Mgana. De civiel
ingenieur adviseert de lokale overheden om over te schakelen op decentrale
waterzuivering.
Mgana heeft experimenten gedaan met compacte, anaërobe
zuiveringsinstallaties, die dicht bij huizen kunnen worden gebouwd in arme
en drukbevolkte wijken. In deze UASB-reactoren breken bacteriën in een
sliblaag het huishoudelijk afvalwater af. De reactoren hebben geen energie
nodig. Mgana bouwde eigenhandig diverse typen UASB-reactoren met goedkope
materialen die ruim voorhanden zijn in Tanzania, onder andere blokken
cement.
De reactoren zijn gedurende enkele jaren met succes toegepast in Dar es
Salaam. Mgana stelt ook voor om de in Tanzania al veel voorkomende septic
tanks ofwel bezinktanks aan te passen naar voorbeeld van een UASB-reactor.
Door het afvalwater onder in de bezinktank in te voeren in plaats van aan
de zijkant, ontstaat er een opstijgende stroom waardoor de bacteriën beter
contact krijgen met het afvalwater en zo meer afvalstoffen afbreken. |
H.B.