Nieuws - 1 januari 1970

RIKILT maakt snelle test voor sulphonamides

RIKILT maakt snelle test voor sulphonamides

RIKILT maakt snelle test voor sulphonamides


Onderzoekers van RIKILT – Instituut voor de Voedselveiligheid hebben een
test ontwikkeld die snel vertelt hoeveel en welke sulphonamides in melk
zitten. Sulphonamides zijn antibiotica die alleen in minuscule hoeveelheden
in melk mogen zitten. Honderd microgram per kilo melk is de norm.
,,Dit soort tests gebruik je pas als een andere test je vertelt dat deze
medicijnen inderdaad in de melk zitten’’, zegt drs Hans van Rhijn. ,,De
richtlijnen van de Europese Unie zijn inmiddels zo verscherpt dat je
precies wilt weten over welke sulphonamides en welke concentraties we
praten.’’
Omdat de geijkte procedures tijdrovend zijn, ontwikkelde de groep van Van
Rhijn een snellere test. ,,Eigenlijk is het simpel. Eerst filteren we alle
eiwitten uit de melk en scheiden we de overgebleven groepen moleculen van
elkaar met chromatografie. Die onderzoeken we met een tandem-
massaspectrometer. De uitkomst is een vingerafdruk van de stoffen in de
melk, die in rechtszaken als bewijsmiddel mag worden gebruikt.’’
RIKILT gebruikt de test van Van Rhijn al. Hij werkt niet alleen bij melk,
maar ook bij ei en vlees. Van Rhijn verwacht dat het aantal instellingen
dat iets aan de test heeft beperkt is. ,,Een onderzoeksinstituut als het
COKZ, dat de kwaliteit van de Nederlandse zuivel onderzoekt, heeft wellicht
interesse. Voor de meeste bedrijven is de test echter geen haalbare kaart.
Je hebt er een massaspectrometer voor nodig, en die is te duur voor de
meeste ondernemingen.’’ |
W.K.