Nieuws - 17 januari 2014

Resource 10: Tussen hemel en aarde

In deze Resource zoeken studenten antwoorden op hun levensbeschouwelijke vragen. Verder onder meer een gesprek met Aalt Dijkhuizen over ongewenst gedrag op Wageningen UR en studenten over het bindend studieadvies.

Van Wetenschap los?

Op de universiteit, het hart van de wetenschap, raken steeds meer studenten geïnteresseerd in levensbeschouwelijke vraagstukken. Waar komt die interesse vandaan? ‘Er wordt hier iets essentieels over het hoofd gezien.’

Wegkijken kan niet meer

Het moet afgelopen zijn met ongewenst gedrag op de werkvloer. Maar nieuw beleid is daar niet voor nodig, vindt de raad van bestuur. Bewustwording is essentieel.

Punten tellen

Studenten die in het eerste jaar minder dan 36 studiepunten halen, kunnen vanaf volgend collegejaar mogelijk hun biezen pakken. Wageningen voert dan als een van de laatste universiteiten in Nederland het bindend studieadvies (BSA) in. Goed idee of nodeloze betutteling?

 

Verder in deze Resource:

- CSI in de polder.

- Nieuwjaarsduik in de Rijn.