Nieuws - 3 oktober 2002

Reorganisatie kenniseenheden kost nauwelijks arbeidsplaatsen

Reorganisatie kenniseenheden kost nauwelijks arbeidsplaatsen

De reorganisaties van de stafafdelingen van de kenniseenheden zullen naar schatting twintig arbeidsplaatsen kosten. De bezuiniging is daarmee relatief gering, de twintig plaatsen vormen drie procent van de huidige 630 staffuncties.

De gevolgen van de reorganisatie verschillen sterk per kenniseenheid. Groene Ruimte wil het aantal beleidsambtenaren uitbreiden. Dier wil juist bezuinigen, in het opgestelde reorganisatieplan van die kenniseenheid verdwijnen juist 17 van de huidige 93 arbeidsplaatsen. Dat blijkt uit de reorganisatieplannen van de staven van de kenniseenheden.

Bij de andere kenniseenheden zijn de voorgestelde veranderingen relatief beperkt, bij Plant verdwijnen twee van de 200 arbeidsplaatsen, bij Agrotechnologie en Voeding 7 van de 144. De kenniseenheid Maatschappij wil de staf licht uitbreiden. De plannen van de kenniseenheden zijn nog niet definitief. De raad van bestuur en de centrale medezeggenschapsraden moeten er nog over adviseren.

Uitbreiding van de staf van de kenniseenheid Groene Ruimte is volgens de directie van de kenniseenheid nodig om de service bij het departement Omgevingswetenschappen op het niveau te brengen van dat van Alterra. De directie was daarom van plan de staf met 13 banen uit te breiden. Vooral de afdelingen ICT en Strategie en Externe Betrekkingen zouden worden uitgebreid. Na overleg met de hoogleraren van het departement heeft Groene Ruimte de plannen aangepast. De hoogleraren gaven aan dat zij geen behoefte hadden aan de extra beleidsmedewerkers. Directeur management Wallie Hoogendoorn: "Voorlopig zullen wij de staf daarom niet sterk uitbreiden. Wij verwachten dat de hoogleraren op termijn wel aan zullen geven behoefte te hebben aan extra ondersteuning. Dan zullen we verder kijken."

Bij de kenniseenheid Dier wordt de staf van het universitaire deel wel uitgebreid. De directie van de kenniseenheid wil meer inzicht krijgen in de geldstromen binnen het departement en wil daarom extra financi?le mensen in dienst nemen. De kosten voor het departement zullen daardoor met ongeveer 3 ton omhoog gaan. Voor ID-Lelystad en het Praktijkonderzoek Veehouderij betekent het plan van de directieraad juist een besparing. De plannen zijn een aantal hoogleraren op Zodiac in het verkeerde keelgat geschoten. Zij zijn bang dat de extra kosten voor financi?le administratie ten koste zullen gaan van het onderwijs en onderzoek van het departement. Bij de kenniseenheden Plant en Maatschappij zullen de gevolgen relatief beperkt blijven. Maatschappij blijft werken met twee vestigingen. De ambtenaren die nu voor het departement werken blijven in Wageningen, de beleidsambtenaren van het LEI in Den Haag. De twee delen van de kenniseenheid krijgen elk zes stafafdelingen. Elke afdeling krijgt twee leidinggevenden. Als het hoofd van de afdeling bij het LEI werkt, komt er een plaatsvervangend hoofd in Wageningen en andersom.

De kenniseenheid Plant had de stafafdelingen van de instituten en het departement al samen gehuisvest. Voor de ambtenaren van het departement zal de verandering het grootst zijn. Zij waren tot nu toe ondergebracht in ??n departementsbureau. Dat bureau zal worden opgesplitst en verdeeld over de vier nieuwe stafafdelingen van de kenniseenheid. Volgens de directie worden de afdelingen anders te groot.

Bij de kenniseenheid Agrotechnologie en Voeding is de toekomst van de afdeling ICT en Marketing en Communicatie onduidelijk. De kenniseenheid gaat onderzoeken of die diensten uitbesteed kunnen worden. Voor de andere afdelingen van de staf van Agrotechnologie en Voeding zullen de gevolgen van de reorganisatie relatief gering zijn. | K.V.

(Zie ook ... pag 3)