Nieuws - 1 januari 1970

Regieorgaan Genomics en deel NWO willen fuseren

Het Nationaal Regieorgaan Genomics en het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen gaan waarschijnlijk fuseren. Daarmee zou het regieorgaan, dat in principe tot 2006 bestaat, een vast honk krijgen.

Beide instellingen verdelen miljoenen voor onderzoek op het terrein van de levenswetenschappen. De twee organisaties zitten in hetzelfde gebouw en in de praktijk ondersteunen ze elkaar al. Bovendien zijn er inhoudelijk steeds meer raakvlakken, meent NWO. Vandaar dat de twee organisaties nu willen kijken of ze kunnen samengaan.
,,We verwachten geen beren op de weg," zegt een woordvoerder, ,,maar we moeten het zorgvuldig aanpakken. Er zijn nu twee besturen, verschillende financieringsstromen en de achterban van de twee organisaties verschilt."
De knoop wordt nog voor het einde van dit kalenderjaar doorgehakt. | HOP