Nieuws - 4 februari 2013

Regenwormen produceren veel broeikasgassen

Regenwormen verhogen niet alleen de bodemvruchtbaarheid, maar blijken ook veel broeikasgassen te produceren. Dat melden Wageningse bodemkundigen op 3 februari in Nature Climate Change.

regenworm.jpg
Regenwormen breken organische plantenresten af in de bodem. Daarbij komt koolzuurgas (CO2) en lachgas vrij. Dat leidt tot 33 procent meer uitstoot van kooldioxide en 42 procent meer lachgas, concludeert promovendus Ingrid Lubbers van de sectie Bodemkwaliteit. Ze analyseerde de resultaten van 57 eerdere studies naar het broeikaseffect van regenwormen.
Bij de afbraak van plantenresten in de bodem komt kooldioxide vrij. Bovendien werkt het darmsysteem van de regenwormen als een soort broedstoof voor lachgas-producerende bacteriën. En ten derde ontsnappen die broeikasgassen makkelijker naar de atmosfeer door de gangetjes in de bodem die de regenwormen maken.
Eerdere studies hadden al vastgesteld dat de regenwormen lachgas produceren, maar hun invloed op de CO2-productie was niet eenduidig. Sommige studies concludeerden juist dat de wormen koolstof opslaan in de bodem. Dat blijkt niet het geval, concludeert Lubbers uit de meta-analyse. Die deed ze samen met promotor Jan Willem van Groenigen en onderzoekers van UC Davis, het Trinity College in Dublin en het International Center for Tropical Agriculture in Colombia. Van Groenigen noemt het ironisch dat de regenwormen, die goed zijn voor de bodemvruchtbaarheid en duurzame landbouw, zo’n nadelig broeikaseffect hebben.